دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 57، پاییز 1399 
7. نقش سواد اطلاعاتی در یادگیری مادام العمر معلمان مدارس هوشمند منطقه پنج شهر تهران

10.22051/jontoe.2020.24951.2561

محمد رضا اردلان؛ جمال عبدالملکی؛ محسن احمدی؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ مرتضی امانی


8. بررسی ماهیت فضایل فکری از نگاه زگزبسکی و تبیین دلالت‌های آن در آموزش تفکر

10.22051/jontoe.2020.23527.2466

فرخنده دیسناد؛ سید جلال هاشمی؛ سید منصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم