دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 57، پاییز 1399 
6. نقش سواد اطلاعاتی در یادگیری مادام العمر معلمان مدارس هوشمند منطقه پنج شهر تهران

صفحه 117-144

10.22051/jontoe.2020.24951.2561

محمد رضا اردلان؛ جمال عبدالملکی؛ محسن احمدی؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ مرتضی امانی


7. بررسی ماهیت فضایل فکری از نگاه زگزبسکی و تبیین دلالت‌های آن در آموزش تفکر

صفحه 145-166

10.22051/jontoe.2020.23527.2466

فرخنده دیسناد؛ سید جلال هاشمی؛ سید منصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم


10. ارائه مدل ارتقاء شایستگی‌های کارآفرینی در هنرستان‌ها

صفحه 213-243

10.22051/jontoe.2020.32439.3113

مسعود فقیهی؛ محمدنور رحمانی؛ نادر قلی قورچیان؛ کلثوم نامی