راهنمای تنظیم چکیده مبسوط

نویسندگان محترم به استحضار می رساند، مجله اندیشه های نوین تربیتی در راستای بین المللی سازی نشریات و افزایش رؤیت پذیری مقالات، درصدد دریافت چکیده مبسوط از نویسندگان می باشد. لذا همۀ نویسندگانی که مقالات آنها از شمارۀ بهار 1400 به بعد در این نشریه چاپ می شود ملزم به ارسال چکیده مبسوط می باشند.

چکیده ویرایش شده توسط شرکت کانون ویرایش ایرانیان مورد پذیرش نشریه می‌باشد.

 برای یکسان سازی فرمت چکیده ها، لینک راهنمای تنظیم چکیده مبسوط را کلیک نمایید و بر طبق فرمت مشخص شده چکیده مبسوط را بنویسید، لطفاً بعد از نگارش، چکیده را برای ویرایش به کانون ویرایش ایرانیان ارسال فرمایید. لطفاً بعد از  ویرایش چکیده توسط شرکت مذکور و تأیید آن شرکت، چکیده مبسوط را به مجله ارسال فرمایید.

 ایمیل شرکت کانون ویرایش ایرانیان: tavangar@drcomma.com 
تلفن: 09121718142
02166596205

راهنمای تنظیم چکیده مبسوط