داوران سال 1401

لیست داورانی که در سال 1401 با نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی همکاری داشته‌اند:

نام و نام خانوادگی دانشگاه Researchgate Publons
سیده اسما حسینی استادیار دانشگاه الزهرا link  
زهرا رهبر نیا دانشیار دانشگاه الزهرا link link
شهناز خادمی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز   link
محسن نظرزاده زارع استادیار دانشگاه ملایر link link
آزاده طاولی استادیار دانشگاه الزهرا link link
محمود نجفی استادیار دانشگاه سمنان   link
رضوان حکیم زاده دانشیار دانشگاه تهران link link
عباسعلی حسین خانزاده دانشیار دانشگاه گیلان link link
اصغر سلطانی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان link link
محمد آرمند دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت   link
زهرا رحیمی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی   link
محمد عسگری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی   link
مصطفی باقریان فر استاد دانشگاه فرهنگیان link link
محمد علی رستمی نژاد دانشیار دانشگاه بیرجند link link
سید منصور مرعشی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز   link
نعمت اله عزیری استاد دانشگاه کردستان   link
ناصر شیربگی استاد دانشگاه کردستان   link
مهناز اخوان تفتی استاد دانشگاه الزهرا   link
مه سیما پورشهریاری دانشیار دانشگاه الزهرا link  
عفت السادات افضل  توسی دانشیار دانشگاه الزهرا   link
رضا جعفری هرندی دانشیار دانشگاه قم link  
محسن شاکری استادیار دانشگاه یزد    
سید موسی طباطبایی استادیار دانشگاه سمنان link  
پروین احمدی دانشیار دانشگاه الزهرا link link
سیمین حسینیان استاد دانشگاه الزهرا   link
غلامعلی احمدی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی    
محبوبه خسروی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی link  
منصور بیرامی استاد دانشگاه تبریز    
هادی براتی استادیار دانشگاه بیرجند    
صمد برزویان شیروان استادیار دانشگاه علامه طباطبایی link  
مهرانگیز شعاع کاظمی دانشیار دانشگاه الزهرا link  
خسرو باقری نوع پرست استاد دانشگاه تهران link  
سید علی سیادت استاد دانشگاه اصفهان    
حسن نجفی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی link  
غلامرضا یادگار زاده استادیار دانشگاه علامه طباطبایی link  
عباس خاکپور دانشار دانشگاه ملایر link  
سیمین دخت رضاخانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن link  
عباس حبیب زاده دانشیار دانشگاه قم link  
فرهاد سراجی استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان link  
سید جمال بارخدا استاد دانشگاه کردستان link  
مریم محسن پور استادیار دانشگاه الزهرا link  
افضل السادات حسینی دانشیار دانشگاه تهران link  
علی خورسندی طاسکوه استادیار دانشگاه علامه طباطبایی link  
سمانه خزاعی استادیار دانشگاه بیرجند    
مریم برهمن استادیار دانشگاه علامه طباطبایی link  
تقی اکبری استادیار دانشگاه محقق اردبیلی    
آمنه احمدی استادیار دانشگاه فرهنگیان    
مریم سادات قریشی خوراسگانی استادیار دانشگاه الزهرا link  
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی    
فاطمه نارنجی ثانی استادیار دانشگاه تهران    
حسین اسکندری استادیار دانشگاه بجنورد link  
سمیه تاجیک اسماعیلی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق    
حمید رضائیان دانشیار دانشگاه الزهرا link  
بلال ایزانلو دانشیار دانشگاه خوارزمی link  
بتول کیخا استادیار دانشگاه زابل    
احمد خامسان دانشیار دانشگاه بیرجند link  
مریم بناهان استادیار دانشگاه الزهرا link  
روح اله باقری مجد استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان    
محمد اکبری بورنگ دانشیار دانشگاه بیرجند    
مصطفی عزیزی شمامی استادیار دانشگاه مازندران link  
موسی پیری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
منصوره کریم زاده دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی link  
سید احمد محمدی حسینی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار    
سیروس اسدیان دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
مجتبی جهانی فر استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز link link
رضوان حسین قلی زاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد link  
رحیم بدری گرگری استاد دانشگاه تبریز link  
سعید شاه حسینی استادیار دانشگاه اراک    
داوود قرونه استادیار دانشگاه فردوسی مشهد    
علیرضا کاکاوند دانشیار دانشگاه قزوین    
مریم پورجمشیدی دانشگاه بوعلی سینا همدان    
عیسی برقی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
زهرا اخوی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی    
حکیمه السادات شریف زاده دانشیار دانشگاه مازندران    
ابوالفضل بختیاری استادیار دانشگاه فرهنگیان    
لیلا طالب زاده شوشتری استادیار دانشگاه بیرجند    
سعید مذبوحی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی    
رحیم مرادی استادیار دانشگاه اراک    
الهام اکبری استادیار دانشگاه تربیت مدرس    
کاظم برزگر بفروئی دانشیار دانشگاه یزد    
بهرام جوکار استاد دانشگاه شیراز