راهنمای نرم افزار EndNote

فهرست منابع مقالات ارسال شده به نشریه و منتشر شده با نرم افزار EndNote تدوین خواهند شد. برای سهولت تدوین فهرست منابع راهنمای زیر برای نویسندگان ارائه شده است. 

از نویسندگان تقاضا میشود فهرست منابع مقاله را با استفاده از نرم افزار EndNote و ویرایش هفتم APA تدوین و سپس مقاله خود را برای بررسی ارسال نمایند.

راهنمای نصب EndNote

*با توجه به این نکته که فهرست منابع به صورت تماما انگلیسی نوشته خواهد شد، ارجاعات درون متنی با نرم افزار به زبان انگلیسی ثبت خواهد شد، لطفا تمام اسامی نویسندگان را ویرایش و به زبان فارسی بنویسید. حتما شماره صفحه برای ارجاعات درون متنی نوشته شود.

**در بخش فهرست منابع حتما منابع فارسی به انگلیسی نوشته شود و در انتها با عبارت (Text In Persian) مشخص شود.

*** شناسه DOI برای مقالات حتما ثبت شود. 

****بهتر است ارجاعات درون متنی به منبع خود در فهرست منابع لینک شود.