داوران سال 1402

لیست داورانی که در سال 1401 با نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی همکاری داشته‌اند:

نام و نام خانوادگی دانشگاه Researchgate Publons
شیرین رشیدی دانشگاه علامه طباطبائی    
لیلا طالب زاده شوشتری دانشگاه بیرجند    
آمنه احمدی  دانشگاه فرهنگیان    
عباس خاکپور  دانشگاه ملایر  link  
اسماعیل سعدی پور دانشگاه علامه طباطبائی    
کاظم برزگر بفروئی  دانشگاه یزد    
مریم برهمن  دانشگاه علامه طباطبائی link  
خسرو باقری نوع پرست  دانشگاه تهران link  
مریم سادات قریشی خوراسگانی  دانشگاه الزهرا link  
غلامرضا یادگارزاده  دانشگاه علامه طباطبائی link  
مصطفی باقریان فر  دانشگاه فرهنگیان link link
عفت عباسی دانشگاه خوارزمی    
مژده سلاجقه دانشگاه شهید باهنر کرمان  link  
حسین اسکندری  دانشگاه بجنورد link  
محبوبه السادات کدخدایی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد خوراسگان اصفهان    
رقیه نوری پور لیاولی دانشگاه الزهرا    
روح اله مهدیون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
رحیم بدری گرگری  دانشگاه تبریز link  
منصوره کریم زاده  دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی link  
بتول کیخا دانشگاه زابل    
حمیدرضا مقامی   دانشگاه علامه طباطبائی link   
احمد خامسان دانشگاه بیرجند link  
رضوان حکیم زاده دانشگاه تهران link link
سهیلا هاشمی  دانشگاه مازندران    
سید موسی طباطبائی دانشگاه سمنان    
سعید مذبوحی  دانشگاه علامه طباطبایی    
علی ستاری دانشگاه الزهرا    
ابوالفضل بختیاری دانشگاه فرهنگیان    
محسن شاکری دانشگاه یزد    
روح اله باقری مجد  دانشگاه سیستان و بلوچستان    
سید علی حسینی زاده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    
فاطمه نارنجی ثانی  دانشگاه تهران    
سمانه خزاعی  دانشگاه بیرجند    
راضیه شیخ الاسلامی دانشگاه شیراز  link  
منصور بیرامی دانشگاه تبریز    
محمود نجفی دانشگاه سمنان   link
محبوبه موسیوند دانشگاه الزهرا link   
مریم اصفهانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات    
محمد شریف طاهرپور دانشگاه ملایر    
سید منصور مرعشی دانشگاه شهید چمران اهواز   link
فاطمه وجدانی دانشگاه شهید بهشتی    
عادل زاهد بابلان دانشگاه محقق اردبیلی     
هانیه کلانتری دهقی  دانشگاه ملایر     
رضوان حسین قلی زاده  دانشگاه فردوسی مشهد link  
فریبا عدلی    دانشگاه الزهرا link   
محمدآقا دلاورپور  دانشگاه سمنان     
مه سیما پورشهریاری  دانشگاه الزهرا link  
عباسعلی حسین خانزاده دانشگاه گیلان link link
 جواد مصرآبادی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان     
منصوره حاج حسینی دانشگاه تهران    
محسن وحدانی دانشگاه اصفهان  link  
سعید صفایی موحد دانشگاه تهران    
محسن دیبایی صابر دانشگاه شاهد    
ملوک خادمی اشکذری دانشگاه الزهرا    
علی خورسندی طاسکوه  دانشگاه علامه طباطبایی link  
رضا جعفری هرندی دانشگاه قم link  
پروین احمدی دانشگاه الزهرا link link
مرضیه دهقانی دانشگاه تهران  link  
مهرانگیز پیوسته گر دانشگاه الزهرا    
سارا اسدپور دانشگاه شهید باهنر کرمان    
زهرا رحیمی  دانشگاه علامه طباطبایی   link
زهرا رجب پور  دانشگاه الزهرا    
مهرانگیز شعاع کاظمی دانشگاه الزهرا link  
ابراهیم صالحی عمران دانشگاه مازندران   link  
افضل السادات حسینی دانشگاه تهران link  
محبوبه عارفی دانشگاه شهید بهشتی    
کیوان صالحی دانشگاه شهید بهشتی    
علی صیادی دانشگاه گیلان     
فاطمه علائی رحمانی  دانشگاه الزهرا    
سید نورالدین محمودی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    
سهیلا جلالی کندری دانشگاه الزهرا    
ناصر شیربگی دانشگاه کردستان   link
محمد عسگری دانشگاه علامه طباطبائی   link
محمد اکبری بورنگ دانشگاه بیرجند    
محمدرضا نیلی احمد آبادی دانشگاه علامه طباطبائی     
حسین جعفری ثانی دانشگاه فردوسی مشهد    
ابوالقاسم یعقوبی دانشگاه بوعلی سینا   link  
محسن ایمانی دانشگاه تربیت مدرس    
مریم محسن پور  دانشگاه الزهرا link