بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

  • واحدی، مژده [1] دانشجوی دکتری رشتۀ علوم تربیتی،گرایش برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • وجدانی، فاطمه [1] استادیار دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • وحیدی اصل، مجتبی [1] استادیار گروه نرم افزار، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • وزیری، مژده [3]
  • وزیری، مژده [1] عضوء هیأت علمی و استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء (س)
  • وزیری، مژده [1] عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)
  • ولا، جین [1] استاد بازنشسته دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل، ایالات متحده امریکا
  • ولایتی، الهه [1] دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
  • ولی زاده، زهرا [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

ه

ی