داوران سال 99

داورانی که در سال 99 با فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی در زمینه داوری مقالات همکاری نموده‌اند.

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه Researchgate Publons
 1 محمد
آرمند استادیار پژوهشکده سمت    
 2 خدیجه ابوالمعالی   دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد رودهن Link  Link
 3 پروین احمدی دانشیار دانشگاه الزهراء(س) Link Link
 4 غلامعلی
احمدی   دانشیار دانشگاه شهید رجایی    
 5 مریم اصفهانی دکترای تخصصی آموزش و پرورش Link  
6 گلنار مهران استاد دانشگاه الزهراء(س) Link Link
7 ابوالقاسم یعقوبی استاد دانشگاه بوعلی سینا Link Link
 8 فرنوش اعلامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  Link  
 9 عفت السادات افضل توسی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س)   Link
 10 بلال ایزانلو دانشیار دانشگاه خوارزمی    
 11 ابوالفضل بختیاری استادیار پژوهشکده آموزش و پرورش    
 12 مریم بناهان   استادیار دانشگاه الزهرا ء(س)  Link Link
 13 محمد 
جوادی پور دانشیار دانشگاه تهران   Link
 14 منصوره  حاج حسینی  استادیار دانشگاه تهران    
 15 عباسعلی حسین خانزاده دانشیار دانشگاه گیلان  Link  
16 مهناز اخوان تفتی استاد دانشگاه الزهرا ء(س)  Link Link
 17  افضل السادات
حسینی دانشیار دانشگاه تهران  Link  
 18 الهه حسینی دکترای تخصصی گروه علم اطلاعات دانشناسی 
   Link Link
 19 سیمین حسینیان   دانشگاه الزهراء(س)  Link Link
 20 سیدعلی حسینی زاده   دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه    
 21 حسین
دولت دوست دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان    
 22 فاطمه   رئیسی دکترای تخصصی پژوهشکده علوم شناختی   Link
 23 ناصر   شیربگی استاد دانشگاه کردستان   Link
 24 کیوان
صالحی استادیار دانشگاه تهران  Link Link
 25 سعید صفایی موحد استادیار دانشگاه تهران    
 26 پروین صمدی دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
 27 آزاده 
طاولی استادیار دانشگاه الزهراء(س)   Link
 28 عفت
عباسی استادیار دانشگاه خوارزمی    
 29 عباس عبدالهی استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link Link
 30 فریبا عدلی استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link  
 31 میترا عزتی استادیار دانشگاه تهران  Link  
 32 سپیده فهیمی فر استادیار   دانشگاه تهران  Link Link
 33 یحیی  
قائدی استاد دانشگاه خوارزمی  Link  
 34 مریم سادات قریشی خوراسگانی استادیار دانشگاه الزهراء(س)   Link
 35 حسن قلاوندی دانشیار
دانشگاه ارومیه    
 36 سیروس            قنبری دانشیار دانشگاه بوعلی سینا    
 37 محبوبه السادات
کدخدایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد خوراسگان اصفهان    
 38 بتول      کیخا استادیار دانشگاه زابل    
 39 زهرا
گویا  استادگروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی    
 40 بهرام    
محسن پور دانشیار دانشگاه خوارزمی    
 41 مریم محسن پور استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)  Link  
 42 هدی سادات محسنی استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link  Link
 43 سید نورالدین
محمودی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    
 44 زهرا معارفوند دکترای تخصصی داتشگاه شهید بهشتی    
 45 عباس معدن دار دانشیار دانشگاه لرستان  Link  
 46 لیلا
درویشی دکترای تخصصی گروه مدیریت و برنامه ریزی      
 47 مرضیه دهقانی دانشیار دانشگاه تهران  Link  
 48 سید ابوالقاسم مهری نژاد دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
 49 محبوبه موسیوند استادیارمدرس و پژوهشگر دانشگاه الزهراء(س)    
 50 محمود
نجفی استادیار دانشگاه سمنان    
 51 محسن
نظرزاده زارع استادیار دانشگاه ملایر    Link
 52 سولماز نورآبادی استادیار دانشگاه شاهد    
 53 رقیه نوری پور لیاولی مربی دانشگاه الزهراء(س)    
 54 زهرا هاشمی استادیار دانشگاه الزهراء(س)    Link
 55 سهیلا هاشمی دانشیار دانشگاه مازندران  Link  
 56 فاطمه وجدانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی    
57 زهرا
ولی‌زاده دکترای  روانشناسی تربیتی      
58 نسرین بنکداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد ملارد    
59 مه سیما پورشهریاری   دانشیار   دانشگاه الزهرا ء(س)    
60 سمیه
تاجیک اسماعیلی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی    
61 رضا    جعفری هرندی دانشیار دانشگاه قم    
62 محسن رسولی استادیار دانشگاه خوارزمی  Link  
63 حمید رضائیان استادیار دانشگاه الزهراء (س)
 Link  
64 سیمین دخت 
رضا خانی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد رودهن
   
65 اسماعیل زارعی زوارکی  دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی    
66 علی 
ستاری استادیار دانشگاه الزهراء (س)
   
67 اسماعیل سعدی پور (بیابانگرد) استاد دانشگاه علامه طباطبائی    
68 زهرا شعبانی دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت      
69 حمید شفیع زاده  دانشیار دانشگاه گرمسار