داوران سال 1399

داورانی که در سال 1399 با فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی در زمینه داوری مقالات همکاری نموده‌اند.

نام و نام خانوادگی دانشگاه Researchgate Publons
محمد آرمند
استادیار پژوهشکده سمت    
خدیجه ابوالمعالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد رودهن Link  Link
پروین احمدی دانشیار دانشگاه الزهراء(س) Link Link
غلامعلی احمدی
  دانشیار دانشگاه شهید رجایی    
مریم اصفهانی آموزش و پرورش Link  
گلنار مهران استاد دانشگاه الزهراء(س) Link Link
ابوالقاسم یعقوبی  استاد دانشگاه بوعلی سینا Link Link
فرنوش اعلامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی  Link  
عفت السادات افضل توسی  عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س)   Link
بلال ایزانلو  دانشیار دانشگاه خوارزمی    
ابوالفضل بختیاری پژوهشکده آموزش و پرورش    
مریم بناهان استادیار دانشگاه الزهرا ء(س)  Link Link
محمد جوادی پور 
دانشیار دانشگاه تهران   Link
منصوره حاج حسینی  استادیار دانشگاه تهران    
عباسعلی حسین خانزاده دانشیار دانشگاه گیلان  Link  
مهناز اخوان تفتی استاد دانشگاه الزهرا ء(س)  Link Link
 افضل السادات حسینی
 دانشیار دانشگاه تهران  Link  
الهه حسینی دکتری تخصصی علم اطلاعات دانشناسی   Link Link
سیمین حسینیان استاد دانشگاه الزهراء(س)  Link Link
سیدعلی حسینی زاده    دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه    
حسین دولت دوست
دانشگاه اصفهان    
فاطمه رئیسی   پژوهشکده علوم شناختی   Link
ناصر شیربگی  استاد دانشگاه کردستان   Link
کیوان صالحی
استادیار دانشگاه تهران  Link Link
سعید صفایی موحد  استادیار دانشگاه تهران    
پروین صمدی  دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
آزاده طاولی 
استادیار دانشگاه الزهراء(س)   Link
عفت عباسی
 استادیار دانشگاه خوارزمی    
عباس عبدالهی  استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link Link
فریبا عدلی استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link  
میترا عزتی استادیار دانشگاه تهران  Link  
سپیده فهیمی فر استادیار دانشگاه تهران  Link Link
یحیی قائدی
استاد دانشگاه خوارزمی  Link  
مریم سادات قریشی خوراسگانی استادیار دانشگاه الزهراء(س)   Link
حسن قلاوندی دانشیار دانشگاه ارومیه    
سیروس قنبری       دانشیار دانشگاه بوعلی سینا    
محبوبه السادات کدخدایی
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد خوراسگان اصفهان    
بتول کیخا  استادیار دانشگاه زابل    
زهرا گویا
استاد دانشگاه شهید بهشتی    
بهرام محسن پور  
دانشیار دانشگاه خوارزمی    
مریم محسن پور استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link  
هدی سادات محسنی استادیار دانشگاه الزهراء(س)  Link  Link
سید نورالدین محمودی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    
زهرا معارفوند داتشگاه شهید بهشتی    
عباس معدن دار دانشیار دانشگاه لرستان  Link  
لیلا درویشی
دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی    
مرضیه دهقانی دانشیار دانشگاه تهران  Link  
سید ابوالقاسم مهری نژاد دانشیار دانشگاه الزهراء(س)    
محبوبه موسیوند استادیار دانشگاه الزهراء(س)    
محمود نجفی
استادیار دانشگاه سمنان    
محسن نظرزاده زارع
استادیار دانشگاه ملایر    Link
سولماز نورآبادی استادیار دانشگاه شاهد    
رقیه نوری پور لیاولی دانشگاه الزهراء(س)    
زهرا هاشمی استادیار دانشگاه الزهراء(س)    Link
سهیلا هاشمی دانشیار دانشگاه مازندران  Link  
فاطمه وجدانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی    
زهرا ولی‌زاده
دکتری روانشناسی تربیتی    
نسرین بنکداری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد ملارد    
مه سیما پورشهریاری دانشیار دانشگاه الزهرا ء(س)    
سمیه تاجیک اسماعیلی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی    
رضا جعفری هرندی دانشیار دانشگاه قم    
محسن رسولی استادیار دانشگاه خوارزمی  Link  
حمید رضائیان استادیار دانشگاه الزهراء (س)
 Link  
سیمین دخت رضاخانی 
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد رودهن
   
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی    
علی ستاری 
استادیار دانشگاه الزهراء (س)
   
اسماعیل سعدی پور (بیابانگرد) استاد دانشگاه علامه طباطبائی    
زهرا شعبانی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت    
حمید شفیع زاده  دانشیار دانشگاه گرمسار