اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه درصدد انتشار مقالات علمی پژوهشی، مسئله‌محور و نوآورانه است.

نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) می بایست قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند .

فصلنامه اندیشه‌ههای نوین تربیتی از منشور اخلاقی Cope تبعیت می‌کند.

منشور اخلاقیCOPE ، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریات است.

تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ

قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی می‌بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

تصمیم‌گیری منصفانه دربارۀ مقالات

تصمیم‌گیری دربارۀ مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت‌، گرایش جنسی‌، باورهای مذهبی‌، قومی، شهروندی یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.

محرمانه ماندن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانت‌دار می‌بایست کاملاً محرمانه باشد و در هر زمانی از آن محافظت شود.

داوری مخفی(دو طرفه)

نشریه از فرایند داوری مخفی دو طرفی برای ارزیابی همه مقالات استفاده می‌کند.

رعایت منافع اشخاص

امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایر افراد می‌بایست با ارجاع‌دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود

وظایف داوران

1-کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

2-سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

3-محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

4-داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

داوری مقالات می‌بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی‌، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله

توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است می‌بایست با ارجاع‌دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت‌های خاصی به وسیله آن حاصل می‌شود یا روابط شخصی در آن مشاهده میشود را نمی‌بایست برای داوری قبول کنند.

وظایف نویسندگان

1- ارائه مقالات علمی و استاندارد

نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.

2-ارائه داده های خام در صورت نیاز

از نویسنده خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات ( سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید.

3-اصالت مقاله ارائه شده

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می‌بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر‌گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

4-عدم انتشارهمزمان یک مقاله یا مقاله پذیرش و چاپ شده

ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه یا مقالات منتشر شده یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

5-ذکر ارجاع‌دهی مناسب

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب‌ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در به شیوۀ APA است.

ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند و نویسنده اصلی مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و نبود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند، همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.

اطلاع‌رسانی در خصوص وجود خطرات احتمالی برای انسان‌ها یا سایر موجودات زنده

هر‌گونه خطراتی که به واسطه تحقیق هر نویسنده، متوجه انسان‌ها یا سایر موجود می‌شود، می‌بایست به وضوح در مقاله ذکر شده باشد.

ذکر پشتیبان‌های مالی

نویسندگان می‌بایست کلیه پشتیبان‌های مالی مقاله خود را نیز معرفی کنند.

اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر‌گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود، نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام کند و مقاله را بازپس گیرد.

سرقت ادبی

  از نرم‌افزار سرقت ادبی (نرم‌افزار مشابهت یاب سمیم نور) برای تشخیص شباهت بین مقالات ارسال شده و سایر مقالات چاپ شده استفاده می‌شود.