فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله

برای مشاهده روند پذیرش مقالات در نشریه، نمودار پذیرش مقالات را مشاهده نمایید.

 

از نویسندگان درخواست می‌شود موارد زیر را در هنگام ارسال مقالات خود رعایت نمایند:

  • مشخصات کلیه نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی به فارسی و انگلیسی، ایمیل، شماره تماس، وابستگی سازمانی به فارسی و انگلیسی (افیلیشن)، کد ارکید ( برای کلیه نویسندگان) به درستی در سایت نشریه ثبت شود. (موارد ذکر شده با مشخصات ثبت شده در فایل مشخصات نویسندگان که در قالب فایل Word در سایت بارگذاری می‌شود مطابقت داشته باشد). مسئولیت صحت و درستی مشخصات ثبت شده با نویسنده مسئول  است.
  • در مرحله اول ارسال مقاله فقط فایل‌های "فایل اصل مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان"، "فایل مشخصات نویسندگان"، "فرم تعهد رعایت اخلاق"، "فرم تعارض منافع"، "نتیجه مشابهت‌یابی مقاله از پایگاه سمیم نور" ارسال شود.
  • در صورتی که موارد ذکر شده توسط نویسندگان رعایت نشده باشد مقاله یکبار به نویسنده جهت ویرایش مجدد ارجاع داده خواهد شد، نویسنده نهایتا 10 روز برای ارسال فایل‌های صحیح فرصت دارد پس از این مدت مقاله حذف خواهد شد.
  • با توجه به راهنمای نویسندگان، چکیده کوتاه انگلیسی از فایل اصل مقاله حذف شده و در چکیده بلند انگلیسی نوشته خواهد شد و برای ویرایش به کانون ویرایش ایرانیان ارسال خواهد شد (پس از تایید مقاله توسط داوران)، لذا نویسندگان در هنگام ارسال اولیه مقاله خود در سایت نشریه در قسمت چکیده کوتاه انگلیسی می‌توانند چکیده کوتاه فارسی را ثبت کرده و پس از دریافت چکیده بلند انگلیسی از کانون (پس از تایید داوران، مطابق با نمودار پذیرش مقالات)، مطابق با شماره قبلی منتشر شده چکیده بلند انگلیسی را در سایت ثبت نمایند.
  • کلیه مکاتبات نشریه در طول فرایند داوری (ارسال فایل‌های بازنگری شده مقاله) و در زمان انتشار مقالات، به ترتیب از طریق صفحه شخصی نویسنده مسئول و ایمیل ثبت شده برای نویسنده مسئول انجام خواهد شد.
  • احتمال اینکه ایمیل‌های نشریه به صورت هرزنامه  (Spam ) به نویسندگان ارسال شود وجود دارد، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پوشه هرزنامه (Spam ) ایمیل خود را چک کنند.

 

پس از پذیرش مقاله لطفا موارد زیر را مطالعه نمایید:

  • تا زمان انتشار مقاله نویسندگان موظف هستند ویرایشات مدنظر نشریه را انجام دهند، لذا از نویسنده مسئول درخواست می‌شود ایمیل خود را در این بازه زمانی چک و ویرایشات را در زمان‌های تعیین شده ارسال نمایند. 
  • وابستگی سازمان نویسندگان براساس فایل مشخصات نویسندگان و مشخصات ثبت شده در سایت نشریه درج خواهد شد، پس از انتشار فایل کامل مقالات امکان ویرایش آن‌ها وجود ندارد لذا در زمان ثبت مشخصات از نویسندگان درخواست می‌شود نهایت دقت را داشته باشند. همچنین دانشجویان محترم وابستگی سازمانی اساتید خود را با هماهنگی آن‌ها ثبت نمایند.