اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4098
تعداد پذیرش 375
تعداد عدم پذیرش 3391

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 550
تعداد مشاهده مقاله 885872
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 438387
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 91 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 279 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 311 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 936 روز
درصد پذیرش 9 %