اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4165
تعداد پذیرش 432
تعداد عدم پذیرش 3459

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 190
تعداد مشاهده مقاله 140999
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 59194
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 36 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 81 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 245 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 400 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4124 روز
درصد پذیرش 10 %