اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4308
تعداد پذیرش 436
تعداد عدم پذیرش 3581

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 591
تعداد مشاهده مقاله 989333
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 490941
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 41 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 85 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 258 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 309 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 129 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 3789 روز
درصد پذیرش 10 %