اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4120
تعداد پذیرش 427
تعداد عدم پذیرش 3422

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 185
تعداد مشاهده مقاله 125361
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47563
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 36 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 82 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 248 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 404 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 130 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 780 روز
درصد پذیرش 10 %