اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3884
تعداد پذیرش 279
تعداد عدم پذیرش 3171

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 511
تعداد مشاهده مقاله 787486
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 400193
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 46 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 103 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 303 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 241 روز
درصد پذیرش 7 %