اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3981
تعداد پذیرش 343
تعداد عدم پذیرش 3276

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 532
تعداد مشاهده مقاله 822998
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 416211
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 45 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 96 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 295 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 315 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 224 روز
درصد پذیرش 9 %