درباره نشریه

نشریه اندیشه های نوین تربیتی از بهار 1384 با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت منتشر شده است. 

بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، پژوهش‌های و فن‌آوری، در تاریخ 8/10/1383، درجه علمی - پژوهشی به شماره 1068/2910/3 به فصل نامه اندیشه‌های نوین‌تربیتی اعطا شد.

 

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 • سردبیر: دکتر حسین زارع
 • مدیر مسئول:  دکتر سعید رضایی شریف آبادی
 • مدیرداخلی:  دکتر پروین صمدی
 • کارشناس: فاطمه وزیری
 • ویراستارانگلیسی: شرکت کانون ویرایش ایرانیان
 • ویراستار فارسی: دکتر ناصر احمدزاده
 • ترتیب انتشار: فصلنامه
 • شماره پرونده انتشار: 124/4374
 • شماره پروانه علمی - پژوهشی:3/29/101068
 • نشانی دفتر مجله : تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه دوم
 • شماره تماس :  85692291-021