دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 55، بهار 1399، صفحه 1-288 
7. اثربخشی نرم افزار اصلاح سوگیری توجه بر خوشبینی

صفحه 169-192

10.22051/jontoe.2020.30157.2965

ساسان ضرابی؛ آنیتا باغداساریانس؛ فاطمه گلشنی؛ سوزان امامی پور


8. بررسی پیشایندها و پیامد سازمانی یادگیری حرفه ای معلمان

صفحه 193-216

10.22051/jontoe.2020.22110.2342

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ نیشتمان مومن پور؛ جواد احمدی