دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 9-167 

مقاله پژوهشی

نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی

صفحه 9-32

10.22051/jontoe.2015.1873

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ محمدعلی محمدی فر؛ سولماز دبیری؛ نصرت جعفری