تدوین و اعتباربخشی یک طرح برنامه درسی برای آموزش ضمن خدمت معلمان پیش دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر

چکیده

این مطالعه با هدف تدوین و اعتباربخشی یک طرح برنامه درسی برای آموزش ضمن خدمت معلمان دوره پیش‌دبستان انجام شد. شرکت‌کنندگان در این پژوهش حین عمل تعداد 24 معلم پیش‌دبستان شهرستان ملایر و 6 متخصص تربیتی بودند که در دو مرحله تدوین و و اعتباربخشی طرح مشارکت داشتند. نتایج تحلیل داده‌ها به شناسایی مجموعه‌ای از مضامین و مفاهیم منجر شد که در چهار مقوله اساسی اهداف، ساختار محتوا، راهبردهای تدریس و رویه‌های ارزشیابی سازماندهی شدند. اهداف اساسی این برنامه عبارتند از شناخت ماهیت رشد و ابعاد مختلف رشد کودکان، تشخیص و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، طراحی بازی‌های آموزشی، برقراری ارتباط موثر با‌ کودکان و والدین، شناخت حقوق کودکان، آشنایی با مبانی یادگیری و آموزش، تدریس هنرها و طراحی فضای یادگیری. این اهداف در چارچوب ساختار محتوایی با عناوین رشد و شخصیت کودک، بازی‌های آموزشی، یادگیری و آموزش، حقوق دانش‌آموز، آموزش هنرها و طراحی محیط یادگیری قابل تحقق هستند. در تدریس این مواد، معلمان شرکت‌کنندگان فعال تلقی می‌شوند و زمان و مکان دوره آموزش با نیازها و شرایط آنان متناسب می‌شود. ارزشیابی بعنوان ابزاری برای ارائه بازخورد سازنده و به هدف بهبود عملکرد معلم و ارتقای حرفه‌ای او قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of a Curriculum Design for In-Service Training of Pre-School Teachers

نویسندگان [English]

  • Ali Nouri 1
  • Haniyeh Kalantari Dehaghi 2
  • Farzane Abbasi 2
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
2 Department of Educational Sciences, Malayer University
چکیده [English]

Abstract: The main objective of this study was to develop and validate a curriculum design for in-service training of pre-school teachers. The participants of this action research were 24 pre-school teachers in Malayer city and 6 education experts who participated in the two phases of developing and validating of the program. Data analysis led to identifying a set of themes and concepts organizing into four main categories of the objectives, content structure, teaching strategies and evaluation procedures. The main objectives of this curriculum include understanding the nature of child development in terms of different developmental dimensions, educating children with special needs, designing educational games, making effective communication with children and parents, understanding child's rights, understanding foundations of learning and education, teaching arts and designing learning environment. These objectives can be realized within the framework of a content structure areas including child development and personality, educational games, teaching and learning, student rights, arts education and learning environment. To teach these syllabus, teachers are considered as active participants, and the time and place of the training course are proportionated to their needs and expectations. The evaluation is viewed as a tool to provide constructive feedback aimed at improving teacher’ performance and profession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-service Training
  • Curriculum design
  • Action Research
  • Pre-school education