عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت فرهنگیان دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و بالاتر)

نویسندگان

دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناخت عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت فرهنگیان کارشناس ارشد و بالاتر شهر تهران(90-1389) از دیدگاه ایشان انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه فرهنگیان کارشناس ارشد شاغل در کادر آموزشی مناطق نوزده‌گانه شهر تهران و تعدادی از فرهنگیان دارای دکترا بود. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت از پرسشنامه محقق ساخته با مؤلّفه‌های شایسته سالاری، پرداخت عادلانه، رضایت شغلی و تعهد سازمانی استفاده شد. پرسشنامه میان 170 تن از فرهنگیان کارشناس ارشد و بالاتر در4 منطقه شهر تهران توزیع شد که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و با تعدادی از ترک خدمت‌کنندگان از آموزش و پرورش نیز مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاکی از آن بود که 4/96 درصد از افراد نمونه به ترک خدمت از آموزش و پرورش تمایل داشتند و از دیدگاه آن‌ها عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت ایشان به ترتیب اولویت عبارت بودند از: 1) اجرا نشدن نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت؛ 2) نبود زمینه ارتقاء و پیشرفت شغلی مناسب در آموزش و پرورش و3) فقدان شایسته سالاری در سازمان آموزش و پرورش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turnover Intentions of teachers with Higher Education Degrees

نویسندگان [English]

  • Parvin Ahmadi
  • Fatemeh Beygom Rezazadeh Shiraz
  • Fereshteh Sadeghi
چکیده [English]

This studyaimed atrecognizing the causes of turnover in teachers with higher education degrees in Tehran in 1389-90. The research method was descriptive and the participants were allteachers with M.A and higher degrees employed in the ministry of education in nineteen districts in Tehran. Four districts (4,8,12,16) were chosen randomly as the sample of the study. The instrument used for measuring the variables was a research-made questionnaire having components of job satisfaction, meritocracy, job promotion, organizational commitment and the same payment system. This questionnaire was distributed among 170 teachers who were selected through cluster random sampling. A group of teachers who left their job were also interviewed. The data was analyzed using descriptive statistics. The results revealed that 96/4 percent of the participant in the studyhad the intention of turnover and the influencing factors on their intention were respectively: non-execution of a just payment system,non-existence of job promotion opportunities, and non-existence of meritocracy in educational system. According to the participants' viewsjob satisfactionand organizational commitment were not considered important factors in turnover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turnoverintention
  • Meritocracy
  • Just payment system
  • Job promotion
  • Job Satisfaction
  • organizational commitment