بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دبر آموزش و پرورش

3 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
این مقاله در صدد است تا به «نسبیت گرایی» در اخلاق بپردازد که یکی از چالش های مهم تربیت اخلاقی در عصر حاضر است، و مسئله را با توجه به نظریه منظرگرایی (پرسپکتیویسم) نیچه که مبتنی بر نفی «امر مطلق» و اصول ثابت و جهانی است با رویکردی انتقادی بررسی نماید. طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش بر خلاف اعتقاد گروهی از مفسرین، منظر گرایی عملا به نسبیت در اخلاق منجر می شود. تربیت «انسان برتر» فراتر از خوب و بد، غایت هدف اخلاقی نیچه می باشد که با خواست قدرت و در سایه مبارزه با ارزش های مطلق و خلق ارزش های جدید قابل دسترسی است. عدم ارائه الگوی اخلاقی، سودا گرانه و خیالی بودن اخلاق نیچه ای، اختراعی بودن، عدم سازگاری نسبیت اخلاقی با نتایج عملی و عدم ارائه مکتب اخلاقی از طرف نیچه به عنوان موارد نقد درونی و بیرونی اخلاق نیچه ای برشمرده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a study and critique relation between Nietzsche"s pespectivism and relativism in morality and its implications in moral education

نویسندگان [English]

  • imani mohsen 1
  • Shahnaz Hoseini 2
  • Khosro Bagheri Noparast 3
  • Reza Akbarian 4
1 university of Tarbiat Modares
2 teacher? high schoole
3 Lecturer, Tehran University, Tehran, Iran
4 Lecturer, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Abstract
This article seeks to consider "relativism" in Nietzsche's ethic which is one of the major challenges of moral education. Researchers are searching for relativistic in Nietzsche's thought, especially the theory of perspectivism, specify whether perspectivism based on the rejection of "the absolute" constant an universal principles٫ will lead to relativism in ethics or not، with critical study.
The results of this study concluded that Nietzsche is not with to the traditional meaning and holds to the principles that are fixed acceptable in all perspectives. "Superior man" training beyond good and evil, is the ultimate moral purpose of Nietzsche that with the will to power and rejection of the absolute values and creation of the new values is available. The lack of to provide moral example, abstractive Nietzschean ethics, inventive, non-compliance of moral relativism with the practical consequences and lack of moral doctrine of Nietzsche.
Key words: prescriptivism, moral relativism, Nietzsche, moral education,critique

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: "prescriptivism"
  • "moral relativism"
  • " Nietzsche"
  • "moral education"