غیرحرفه‌ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 گروه علوم تربیتی-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه کردستان

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان

چکیده

تدریس از مهم‌ترین حرفه هایی است که نیازمند تخصص و توانمندی ویژه‌ است. بدون این ضرورت، عمل در این زمینه اگر ناممکن نباشد، حداقل در مسیر درست قرار نگرفته و اهداف آن محقق نخواهد شد. هدف اصلی این پژوهش ارائه یک نظریه کیفی درزمینه تجارب، عوامل و پیامدهای پدیده تدریس خارج از تخصص معلمان بود. به دیگر بیان، درک مفاهیم واقعی زندگی حرفه‌ای معلمان خارج از تخصص، موضوع اصلی این پژوهش است. رویکرد اصلی تحقیق تفسیری و راهبرد آن نظریه زمینه ای بود. ازاین‌رو، با 25 نفر از معلمان زن و مرد که بیش از سه سال تجربه تدریس خارج از تخصص داشتند مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از کدگذاری سه مرحله‌ای تحلیل گردید. مباحث کلیدی موردبررسی در این پژوهش، موقعیت معلم، درک هیجانات و انتظارات معلم، عوامل و زمینه‌های ایجاد این پدیده، مشکلات مدیریت کلاس، مسائل رفتاری و روانی ایجادشده برای معلمان و دانش‌آموزان بود. مقولات اصلی در خصوص عوامل پدیدآورنده تدریس خارج از تخصص در دو عامل نیازمندی‌ها و تمایلات شخصی معلمان و عوامل سیستمی مطرح شد و در خصوص پیامدهای این پدیده، کاهش انگیزه و همکاری معلمان و کاهش اثربخشی آموزشی دو مقوله‌ نهایی مستخرج از متن مصاحبه‌ها بودند. تداوم و گسترش تدریس خارج از تخصص و لزوم توانمندسازی و توسعه حرفه‌ای معلمان دو مقوله نهایی درزمینه تجربه و دیدگاه معلمان از این پدیده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

De-professionalism of Teachers: Experiences of the Out of Filed Teaching

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbagi 1
  • Farhad Saeidi 2
  • Somayeh Nemati 3
2 Department OF Education, University of Kurdistan, Sannadaj
3 Department of Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The main aim of this survey was presenting a qualitative theory on factors and consequences of out of field teaching phenomenon by teachers. The main approach of survey was interpretational and its strategy was grounded theory. Therefore 25 of male and female teachers with more than three years’ experiences underwent semi-structural interview. The achieved data were analyzed via three-phase coding. The studied key subjects in this survey included teacher position, understanding emotions and expectations of teacher, factors and grounds causing this phenomenon, problems of handling a class, behavioral and mental issues happened for teacher-students. Main matters resulting in the phenomenon of out of field teaching were as follow: mismanagement of human resources, interference of other organs in organizing resources, repetitive changes in scholar levels of educational system, acceptance of this phenomenon since previous years, volunteer status of teachers for teaching in urban areas and being close to living area, lack of sensitivity and objection by families and students and changing population of students. Lack of motivation by teachers, decrement of educational affectivity, lack of professional development and lack non-satisfaction of headmasters are the consequences of out of field teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • out of field teaching
  • professional Development
  • Greanded Theory