تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

3 استاد‌یار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ایران

4 استاد دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت خانواده و نقش مهمی که حمایت اعضای آن از هم در سلامت خانواده و متعاقب آن سلامت جامعه ایفا می‌کند پژوهش حاضر با هدف تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام مبتنی بر نظریه زمینه‌ای انجام شده است. این پژوهش به شیوه کیفی و با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد انجام شده است. بیش از 200 منبع دینی شامل قرآن کریم و نیز کتب حدیث معتبر و مشهور شیعه و اهل سنت با روش نمونه‌گیری هدفمند بررسی شدند و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های ‌نیمه‌ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار MAXQDA استفاده گردید. مقوله‌های مرتبط با کارکردهای حمایتی خانواده تراز اسلامی استخراج و در سه مرحله کدگذاری شد. مقوله‌های استخراج‌شده پیرامون کارکردهای حمایتی ذیل دو مقوله حمایت معنوی و حمایت عاطفی استخراج شدند. زیرکدهای حمایت معنوی در حوزه روابط میان اعضای خانواده، وظایف فرزندان، وظایف پدر و مادر، و وظایف زن و شوهر ترتیب یافته‌اند؛ زیرکدهای حمایت عاطفی نیز ذیل روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان، روابط اعضای خانواده، روابط خانواده با خویشاوندان، و روابط خانواده با همسایگان دسته‌بندی شده‌اند. اطلاع از کارکردهای حمایتی خانواده تراز اسلامی علاوه بر این که جنبه دانش‌افزایی داشته و می‌تواند به زوجین، خانواده‌ها و درمانگران خانواده کمک کند که از آنچه رفتار طبیعی و سالم است آگاه‌تر شوند در بخش کاربردی هم می‌تواند در استفاده از این معیارها برای سلامت هر چه بیشتر خانواده‌ها کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supportive Functions of the Islamic Balance Family Based on the Grounded Theory (A Qualitative Research)

نویسندگان [English]

  • Neda MalekiFarab 1
  • froog alsabah shojaniiri 2
  • hossin bostannagafi 3
  • Simin Hosseinian 4
  • mehdi labibi 5
1 ddkjolkkhhggtfuu
2 tfil';lklkhyftt
3 flii[p]oihyhk
4 dfgtrlfor'goggf
5 fioio;yyyuegdkgok[
چکیده [English]

Considering the importance of the family and the important role that family members support in their family health and, consequently, community health, the aim this present study was to determine the supporting functions of the Islamic balance family based on the grounded theory. This research was carried out in a qualitative way and using a grounded theory the family specialist and more than 200 religious sources including the holy Qur'an and the well-known and famous hadis of Shia and Sunni hadis were examined by purposeful sampling and data were collected using structured and interactive interviews to achieve saturation of information. MAXQDA software was used to analyze the data. The categories related to the supporting functions of the Islamic balance family were extracted and coded in three stages. The extracted categories on the following supporting functions were extracted from two categories of spiritual support and emotional support. The sub code of moral support in the field of relationships among family members, the duties of children, the duties of the parents, and the duties of the husband and wife; the sub code emotional support are grouped in the relations between husband and wife, parents and children, family members relationships, family relationships with relatives, and family relationships with neighbors. Understanding the supportive functions of the Islamic balance family increase educational aspect and can help to couples, families and family therapists to become more aware of what is normal and healthy behavior, these results i

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Islamic family
  • family support functio
  • Qualitative research
قرآن کریم

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله (1393). شرح نهج البلاغه، تهران: کتاب نیستان. 

ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین (1416). عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، قم: دارسیدالشهداء(ع). 

ابن‌اثیر، ابوالحسن (1412). اسدالغابة. بیروت، دارالکتاب العربی. 

ابن‌اثیر، عزالدین علی (1358). الکامل فی التاریخ. بیروت: دارصادر.

ابن‌بابویه (الصدوق )، محمد بن علی (1362). الخصال. قم: جامعه المدرسین.

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1362). صفات الشیعه. تهران: اعلمی. 

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1385). علل الشرایع. قم: داوری.  

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1395). کمال الدین و تمام النعمه. تهران: اسلامیه. 

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1396).  فضائل الأشهر الثلاثه. قم: داوری. 

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1403). معانی الاخبار. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه المدرسین حوزه علمیه قم. 

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1406). ثواب الأعمال و عقاب الأمال. قم: دارالشریف الرضی للنشر.

ابن‌بابویه، محمد بن علی  (1413). من لایحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه المدرسین حوزه علمیه قم. 

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1378). عیون اخبار الرضا(ع). تهران: نشر جهان. 

ابن‌بسطام، عبدالله. (1387) طب الائمه. ترجمۀانتشارات چاف. تهران: ملینا.

ابن‌حنبل، احمد (1415) . مسند احمد. بیروت: دارالصادر، بی تا. 

ابن‌شعبه، حسن بن علی(1352).تحف العقول عن آل الرسول. تهران: نشر اسلامیه.

ابن‌شهر اشوب مازندرانی، محمد بن علی (1376). مناقب آل ابی طالب(ع). قم: علامه.  

ابن‌ماجه، محمد بن یزید القزوینی (1421). سنن ابن ماجه. بیروت: دارالفکر للمطبوعه و النشر و التوزیع.  

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1413). کتاب المواعظ. ترجمۀعطاردی قوچانی، عزیزالله. تهران: مرتضوی.

اربلی، علی بن عیسی (1381). کشف الغمةفی المعرفة الائمه(ط- القدیمه). تبریز: هاشمی. 

أردوبادی، محمد علی حققه و أضاف الیه جودت القزوینی(۱۴۱۳). المثل الأعلی فی ترجمة أبی یعلی. چاپ اول: لندن.

ازکیا، مصطفی و علیرضا دربان آستانه (1382 ). روش های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.

استراوس، انسلم وکربین، جولیت (1390).مبانی پژوهش کیّفی، ترجمۀ ابراهیم افشار. تهران: نی.

اسدپور، آزیتا (1395). بررسی مردم شناختی رابطه باورهای دینی و استحکام پیوندهای زناشویی:  از دید متأهلان ناحیه یک منطقه 10 شهر تهران. ماهنامه فرهنگ اسلامی، 42، 41.

اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی (1408). النوادر. قم:مدرسه الامام المهدی(عج). 

امام زین العابدین، علی بن حسین (ع) (1392). صحیفه سجادیه. تهران: سروش.

امیر مومنان، علی بن ابی طالب (ع)، گرداورنده: شریف الرضی محمد بن حسین (1379). نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی، قم: مشهور.

بازرگان، عباس (1393). مقدمه ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار. 

بحرانی، یوسف (1364). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.

بخاری، محمد بن اسماعیل (1401) . صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.

برقی، احمد بن محمد بن خالد (1371). المحاسن. قم: دارالکتاب الاسلامیه. 

برناردز، جان (1384). درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمۀ حسین قاضیان. تهران: نی.  

بستان نجفی، حسین (1390). جامعه‌شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی. قم: چاپ اول، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

بستان نجفی، حسین (1395). روش نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی، 22، 86.

بستان نجفی‌، حسین(1395).کوششی در جهت ساخت نظریه عرفی شدن براساس متون اسلامی، دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، 15،  35-62.

به پژوه، احمد (1389). ازدواج موفق و خانواده سالم، چگونه؟ چاپ دوم. تهران: انجمن اولیا و مربیان.

بیهقی، ابوبکر احمدبن حسن (1410). شعب الایمان. بیروت: دارالکتب العلمیه

پاینده، ابوالقاسم (1382). نهج الفصاحه(مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص.، تهران: دنیای دانش.

پسندیده، عباس (1391). بررسی و تحلیل شادکامی از منظر قرآن، فصلنامه مطالعات تفسیری، 10، 45 .

پیامبر اکرم (ص)، محمد بن عبدالله (1382). نهج الفصاحۀ.  ابوالقاسم پاینده، تهران: دنیای دانش.

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (1366). تصنیف غرر الحکم و دررالکلم. قم: دفتر تبلیغات. 

تمیمی مغربی، نعمان بن محمد (1314). دعائم الاسلام.  قاهره: مکتبة المدبولی.

 ثناگویی‌زاده‌، محمد و همکاران (1394). شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 24، 55-80 .

القرطبی، ابوعبدالله، محمدبن‌احمد(1382).  جامع لأحکام القرآن.  بیروت: داراحیاء التراث العربی.

جزائری، نعمت الله بن عبدالله (1440). النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین(ع). قم:  مکتبه آیة اله مرعشی النجفی(ره).

چراغی کوتیانی، اسماعیل(1388). رویکرد اسلام به چهار کارکرد مهم خانواده.35.

حاجیان مقدم، فاطمه(1393). فراتحلیل مطالعات خانواده در زمینه عوامل مقوم و عوامل فرساینده خانواده ایرانی.  فصلنامه پژوهش نامه زنان، 1-39. 

حاکم النیشابوری، محمد بن عبدالله (1415). المستدرک علی الصحیحین. بیروت: دارالکتب العلمیه. 

حر عاملی، محمد بن حسن (1416). وسائل الشیعه. قم: موسسه آل البیت(ع). 

حرانی، حسن بن علی ابن شعبه (1404). تحف العقول. قم: جامعه‌المدرسین.

حسینی حاجی بکنده سیداحمد و ‌تقی پور، ملیحه(1389).‌ بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار.پژوهش اجتماعی. تابستان‌، 3(7) : 139-158.

حلی، احمد بن محمد بن فهد (1407). عدة الداعی و نجاح الساعی. قم: دارالکتب اسلامی. 

حمیدی، عبدالله بن الزبیر (1409). مسند الحمیدی. بیروت: دارالکتاب العلمیه.  

حمیری، عبدالله بن جعفر (1413). قرب الاسناد(ط- المدینه).  قم: مؤسسه آل‌البیت(ع). 

خداپناهی، محمد کریم‌؛ آرزو اصغری، بهرام صالح صدق پور و ژیلا کتیبایی(1388). ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده (مطالعه مقدماتی). 5(20).

دیلمی، حسن بن محمد (1412). ارشاد القلوب الی الصواب‌. قم: الشریف الرضی.  

دیلمی همدانی، شیرویه بن شهردار  (1406).  الفردوس بمأثور الخطاب. ‌بیروت: دارالکتب العلمیه. 

راوندی، مرتضی(1382). تاریخ اجتماعی ایران. ج۱، ۳، ۵، ۶، ۷، تهران: نگاه، چاپ دوم.

رضی، محمد بن حسین (1406). خصائص الائمه(ع)(خصائص امیرالمومنین(ع)). مشهد: آستان قدس رضوی. 

رضی‌، محمد بن حسین (1414). نهج البلاغه(للصبحی صالح). قم: هجرت. 

روشه، گی (1376). جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمۀ عبد الحسین نیک گهر‌، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان. 

ریاحی‌، محمد اسماعیل‌؛ اکبر علی وردی‌نیا و سیده زینب پورحسین (1389). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان.فصلنامه رفاه اجتماعی، 39، 85 .

زیمون، کلمنت، اشترلین ( 1379). درمان‌های کلیدی در خانواده مفاهیم و تئوری. ترجمه و تألیف سعید پیرمرادی، تهران: همام.

سجستانی، سلیمان بن الأشعث (1410). سنن أبی داوود.  بیروت: دارالفکر الطباعه و النشر و التوزیع. 

سلطانی، مهدی(1390). الگوی ساختار خانواده مطلوب از دیدگاه اسلامی، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 7، 143  .

سمرقندی، نصر بن محمد سمرقندی(1415). تنبیة الغافلین، بیروت: دار ابن کثیر. 

سیوطی، جلال الدین (1401). الجامع الصغیر، بیروت: دارالفکر لطباعه و النشر و التوزیع. 

شعیری، محمد بن محمد (1406). جامع الاخبار، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. 

شکر بیگی، عالیه (1390). مدرن‌گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده. تهران: جامعه‌شناسان. 

صدوق، محمد بن علی(1418). الهدایه.  قم: موسسه الامام الهادی(ع).

صدیق اورعی، غلامرضا (1380). تمکین بانو - ریاست شوهر:(از دیدگاه قانون مدنی و جامعه). تهران: سفیر صبح.

صفائی راد، سوری و  وارسته فر، افسانه(1392). رابطه بین تعارض های زناشویی با طلاق عاطفی زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌های شرق تهران سال 1390. پژوهش اجتماعی، 6(10: ) 85-106

طباطبایی، سید محمد حسین(1376). تفسیر المیزان، ترجمۀ محمدرضا صالحی کرمانی، بیجا: بنیـاد علمـی و فکـری علامـه طباطبایی، چاپ ششم،ج4‌،2.

طباطبایى، سیدمحمدحسین، علامه(1374)، المیزان فى تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه اعلمى.

طبرانی، سلیمان بن احمد (2008 ). التفسیر الکبیر. اربد: دار الکتاب الثقافی.

طبرسی، فضل بن حسن (1390). إعلام الوری بإعلام الهدی(ط- القدیمه). تهران: الاسلامیه. 

طبرسی، حسن بن فضل (1370). مکارم الاخلاق. قم: الشریف الرضی.  

طبرسی، احمد بن علی (1403). الاحتجاج عل اهل اللجاج(للطبرسی). مشهد: نشر مرتضی. 

طبرسی، علی بن حسن (1385). مشکاة الانوار فی غرر الجنار. نجف: الکتبه الحیدریه. 

طبرسی، فضل بن حسن (1415). تفسیر مجمع البیان، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

طوسی، محمد بن الحسن  (1390).  الاستبصار فیما اختلف من الخبار. تهران: دارالکتب الاسلامیه. 

طوسی، محمد بن الحسن  (1407 ). تهذیب الاحکام. تهران: دارالکتب الاسلامیه. 

طوسی، محمد بن الحسن  (1411).  الامالی. قم: دارالثقافه. 

طوسی، محمد بن الحسن  (1411). مصباح المجتهد و سلاح المتهجد. بیروت: مؤسسه فقه الشیعه. 

عسقلانی، ابن حجر (1415). الاصابه. بیروت: دارالکتب العلمیه. 

علی بن محمد خزاز قمی (1401). کفایة الأثر. قم: انتشارات بیدار.

عیاشی، محمد بن مسعود (1421). تفسیر العیاشی. قم: مؤسسه البعثه. 

غباری بناب، باقر(۱۳۹۶). معنویت و شیوه‌های ارتقاء آن در جوانان تهران: نشر الگوی پیشرفت چاپ اول.

فیض الکاشانی، محمد محسن ( 1361). المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه المدرسین حوزۀ علمیه قم. 

قاسم‌زاده‌، سوگند‌؛ غلامعلی افروز؛ احمد به پژوه و محسن شکوهی یکتا (1396). اثربخشی روان درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری، فصلنامه مطالعات روا‌ن‌شناختی، 49، 7-24 .

قطب، سید‌(1412). فی ظلال القرآن. بیروت: دار الشروق للنشر و التوزیع.

قمی صدوق، محمدبن علی بن بابویه ( 1413ق). من لایحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم.

قمی، عباس(۱۳۰۶).  فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر، حوزه علمیه قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

متین خرم، نعیمه(1388). بررسی روابط غیرمالی زوجین در مبانی قانون‌گذاری اسلامی و تأثیر آن بر تحکیم خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشتۀ مطالعات زنان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

کاشف الغطاء، على بن محمد رضا بن هادى(1381)‌، النور الساطع فی الفقه النافع‌، ج‌1، نجف اشرف: مطبعة الآداب‌.

کراجکی، محمد بن علی (1410). کنز الفوائد، قم: دارالذخائر. 

کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی (1405). المصباح الکفعمی(جنة الامان الواقیه)، قم: دارالرضی(زاهدی). 

کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی (1418 ). البلد الامین و الدرع الحصین، بیروت: مؤسسه الاعلی للمطبوعات. 

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (1407). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه 

گلادینگ، ساموئل (1386). خانواده درمانی (فرشاد بهاری، مترجم). تهران: تزکیه

گیدنز، آنتونی (1378) . جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نی. 

گیدنز، آنتونی (1380). پیامد‌های مدرنیته، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

لبیبی، محمد مهدی ( 1393). خانواده در قرن بیست و یکم‌، تهران، علم. 

متقی الهندی، علی بن حسام (1409). کنز العمال، بیروت، مؤسسه رساله. 

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (1403). بحار الانوار. بیروت: دارالاحیاء التراب العربی. 

عطائی، محمد رضا (1369). مجموعه ورام، مشهد: نشر آستان قدس.

ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره (1403). سنن الترمذی. بیروت: دار‌الفکر.

مستغفری، جعفر بن محمد (1385). طب النبی(ص).  نجف، مکتبه الحیدریه. 

مطهری، مرتضی (1371). پیرامون انقلاب اسلامی. تهران: صدرا، هفتم.

مفید، محمد بن محمد (1413). الاختصاص. قم: الموتمر العالی لالفیه الشیخ المفید(ره). 

مفید، محمد بن محمد (1413). الأمالی(للمفید). قم: کنگره شیخ مفید. 

مفید، محمد بن محمد (1413). المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. 

مقدادی، محمدمهدی ( 1385). ریاست خانواده، تهران: روابط عمومی شـورای فرهنگـی اجتماعی، زنان.

ملکی فاراب، ندا(۱۳۹۶).خانواده تراز در جمهوری اسلامی ایران و کارکرد آن در رسانه. رسالۀ دکتری، دانشگاه الزهراء(س).

منذری، عبدالعظیم (1408). الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف. بیروت: دارالفکر لطباعه و النشر و التوزیع. 

مینوچین، سالوادور، فیشمن، اچ. چ. (1981). فنون خانواده درمانی. ترجمۀ فرشاد بهاری، فرح سیا. تهران: رشد.

نسائی، احمد بن شعیب (1411). السنن الکبری. بیروت: دارالکتب العلمیه. 

نظری، علی محمد (1394).  فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده پیرامون نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 55،  114-135.

نعمتی انارکی، داود (1388).  تأثیر فناوری های نوین رسانه ای بر قطب خبری شدن تلویزیون در جامعه(با تاکید بر سند افق رسانه).  فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 60،  177.

نوری‌، حسین بن محمد تقی (1408). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه آل البیت(ع). 

نیشابوری ابوعبدالله حاکم (1411). المستدرک علی الصحیحین. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات

واقدی، محمد بن عمر(1405). المغازی، نشر دانش اسلامی.

یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب ابن واضح (1371). تاریخ یعقوبی. ج ۱، ج۲، مترجم  محمد ابراهیم آیتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم.

Adam, Bert N. (1986). The Family: A Sociological Interpretation, Fourth Edition, New York: Harcourt Brace Publishers.

Amato, P. R. & Keith, B. (2011). Parental divorce and Adult well-being: A Meta- Analysis. Journal Of Marriage and Family, 53(1):43-58.

Amato, P. R. & Keith, B. (2011). Parental divorce and Adult well-being: A Meta- Analysis. Journal of Marriage and Family, 53(1):43-58.

Anderson, B. 2010: Security and the future: anticipating the event of terror. Geoforum 41, 227-35.

Carr, A. (2012). Family therapy: concepts, process, and practice. Malden: John wily & Sons.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: Sage.

Dekker, S. W. A. (2006). Past the edge of chaos. Human Factors & Aerospace Safety, 6(3), 235-246.

Fallu, J. S. Janosz, M. Briere, F N, Descheneaux, A, Vitaro. F. & Tremblay, R. E.(2010). Preventing disruptive boys from becoming heavy substance users during adolescence: A longitudinal study of familial and peer-related protective factors, Addictive Behaviors, 35(3):1074–1082

Gladding, S. (2010). Family Therapy: History, Theory, and Practice. New Jersey: Pearson.

Goldenberg, I. & Goldenberg, H.(2000).Family therapy: an overview. Brooks/Cole.

Goldenberg, I. & Goldenberg, H.(2005).Family therapy: an overview(5 th ed.). pacific Grove Brooks/ Cole.

Goldenberg, I. & Goldenberg, H.(2005).Family therapy: an overview(5 th ed.). pacific Grove Brooks/ Cole.

Ingram, J. R.(2010). Money stories of successful long-term married couples. ProQuest Dissertations and Theses. Texas woman,s university

Kaufman, Gayle &  White, Damian(2014). “For the Good of Our Family”Men’s Attitudes Toward Their Wives’ Employment. Journal of Family Issues, 37(11): pp. 1585-1610. , First Published August 12.

Long, L.L. & Young ,M.E.(2007). Counseling and Therapy for Couples. Thomson: BROOKS/COLE.

Matlin Margaret W. (2008) The Psychology of women. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.

Minuchin,(1974). Families and family therapy. Cambridge MA: Harvard University Press.

Moreno E.S. (2004) Collective social support? Eelements for reconsidering the social dimension in the study of social support. The Spanish journal of psychology. 7(2):129-139.

Ogburn, W. F. (1934c), You and Machines, Chicago: University of Chicago Press.

Parker, R. (2002). Why marriages last: A discussion of the literature. Australian Institute of Family Studies, Research Paper. 28.

Parsons, T. (1995). Family Socialization and Interaction Process, NewYork, The free Press.

Rivera F. I. Guarnaccia P. J. Mulvaney- Day n, Lin J.Y. Torres. M. Alegria. M.(2008). Family cohesion and its relationship to psychological distress among latino groups. Hispanic Journal Behavior sciences: 30(3): 357-78

Scott, Jacqueline.(2006). Family and Gender Roles: how attitudes are changing. GeNet Working Paper,No, 21.

Sears, D, O., Peplau, A., Freedman, J. L. & Taylor, S. E. (1988). Social Psychology, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Somohano, V. C. (2013). Mindfulness, attachment style and conflict resolution behaviors in romantic relationships. (MA). Humboldt State University.

Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nded. Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.

Taylor, S. E., Sherman, D. K., Kim, H. S., Jarcho, J., Takagi, K. & Dunagan, M. S. (2004). Culture and Social Support: Who Seeks It and Why? Journal of Personality and Social Psychology, 87(3): 354-362.