گشودگی اخلاقی* در منظر تربیت اسلامی

نویسنده

چکیده

از ویژگی‌های ضروری برای مؤفقیت در تربیت، داشتن گشودگی اخلاقی، یا به تعبیری سعه صدر و داشتن ظرفیت بالای تحمل از جانب مربی است. این مقاله درصدد مفهوم شفاهی گشودگی اخلاقی و تبیین جایگاه آن در عرصه تربیت اسلامی است. برای این منظور، علاوه بر طرح تساهل منفی و مثبت پیشینه تاریخی را از منظر اندیشمندان غربی به ویژه ویلیام‌ هر بررسی و به شواهد قرآنی و روائی موضوع نیز اشاره می‌‌شود و برای مبانی انسان شناختی وجامعه شناختی سعه صدره دلالت‌هایی آورده و از حیث تاریخی نیز با چند برهان، استدلال می‌شود و در نهایت به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث اشاره می‌شود و در چهار محور مشخص، نتایج به دست آمده ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral openness from an Islamic educational perspective

نویسنده [English]

  • M.R. Sharafee
چکیده [English]

Moral openness or having a high capacity for patience and tolerance is among the necessary characteristics for being a successful educator. The aim of this paper is to discuss the concept of moral openness and its status in the educational arena. To this end, in addition to discussing both positive and negative ease, the historical background from the perspective of western thinkers, especially that of William Hair, is reviewed and both Islamic and Quranic evidence are presented. Furthermore, it is reasoned that tolerance has an anthropological and sociological foundation through out history. Finally, it is summed up and concluded that the said points can be summarized along four identifiable axes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral openness
  • tolerance
  • ease
  • Islamic education