تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از منظر پساساختار گرایی

نویسندگان

چکیده

پساساختارگرایی به عنوان شاخه‌ای از پست مدرنیسم ویژگیهایی چون ساختار شکنی، نفی فرا روایتها، انکار حقایق مطلق، تمرکز زبان و فرهنگ، کثرت گرایی، تمرکز زدایی از عقل و عقلانیت ونفی بازنمایی را دارد. تبیین و تحلیل ویژگی‌های مذکور و بیان دلالتهای این نظریه برای عناصر و اجزای فرایند تعلیم و تربیت از جمله اهداف تدوین این مقاله است. با مطالعات انجام شده درباره نسبت ویژگی‌های پسا ساختار گرایی با تعلیم و تربیت این نتیجه حاصل شده است که پسا ساختار گرایی دلالتها و پیامدهایی، از جمله تأکید بر تفکر انتقادی، بهبود فرهنگ عمومی، تدارک زمینه‌هایی برای مطالعات فرهنگی و اجتماعی، نفی معیارهای استاندارد برای ارزیابی‌های تربیتی، تردید در اهداف تربیتی از پیش تدارک شده را برای تعلیم و تربیت دربردارد. یکی از رسالتهای تدوین این مقاله، تحلیل و تبیین نتایج کاربرد نظریه پساساختار گرایی در تعلیم و تربیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A post structuralist explanation and analysis of education

نویسندگان [English]

  • M. Sajjaadee
  • Z. Dashtee
چکیده [English]

Post structuralism as a branch of post modernism has certain characteristics like deconstruction, negation of meta-narratives, denial of absolute truth, focusing on language and culture, pluralism, decentralization of reason and rationality, and the negation of representation. To explain these characteristics and describing the ways that this theory can be applied to education are among the main objectives of this paper. Based on the studies conducted on the relationship between education and post structuralism it can be concluded that the implications and consequences of applying post structuralist views to education would include emphasis on critical thinking, improvement of general culture, paving the way for doing socio-cultural studies, negation of the common standards for educational evaluation, and doubts about predetermined educational goals. The results of using this theory in education are discussed herein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post structuralism
  • deconstruction
  • Decentralization
  • absolute truth negation
  • curriculum