بررسی چگونگی به‌کارگیری اصل تأکید در طراحی تصاویر کتابهای درسی پایه دوم وپنجم دوره ابتدائی

نویسنده

چکیده

یکی از عوامل اثربخشی رسانه‌های آموزشی به کارگیری اصول طراحی در تولید رسانه‌های آموزشی است، اصل تأکید یکی از اصول طراحی است که در این پژوهش چگونگی به کارگیری آن در طراحی تصاویر کتاب‌های درسی بررسی شده، جامعه آماری کتاب‌های علوم، ریاضی و فارسی پایه‌های دوم و پنجم دوره ابتدائی است، روش مورد استفاده تحلیل محتوا با مقوله بندی جعبه‌ای است، نتایج پژوهش نشانه آن است که در طراحی درصد بالایی از تصاویر کتاب‌های درسی جامعه آماری، اصل تاکید به کار گرفته نشده است، همچنین موضوع کتاب و پایه تحصیلی نیز در میزان تصاویر دارای اصل تأکید کتاب‌ها نقشی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of emphasis in designing text book illustrations for 2nd and 5th graders

نویسنده [English]

  • Mohammad Noorian
چکیده [English]

One factor determining the effectiveness of educational media is the use of design principles in their design and production. Emphasis is one such principle and in the study reported herein, its use in the illustrations of 2nd and 5th grades textbooks is explored. The data sources used in the study were Science, Math, and Farsee textbooks in these two grades. The textbooks were content analyzed in terms of the use of the said principle. Results show that in a high percentage of the illustrations in the reviewed textbooks emphasis is not used. Where this principle is used, the extent of its application is independent of the subject matter and grade level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emphasize principle
  • content analysis
  • designing the pictures
  • Textbooks