آموزش تفکر خلاق به نوجوانان: رویکرد پژوهش- محور

نویسنده

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه یافته‌های حاصل از اجرای برنامه آموزش تفکر خلاق به نوجوانان است. این برنامه را که ماتیولیپمن در مؤسسه آموزش فلسفه به کودکان تهیه کرده است بعد از اصلاحات لازم در یک گروه نمونه 115 نفری از دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان شیراز انجام شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد. آموزش به روش سناریو به پرورش مهارت‌های خلاق در نوجوانان کمک می‌کند علاوه براین مشخص شد، ارائه برنامه‌های آموزش با روش سناریو همراه با شیوه پژوهش بیشتر از روش سناریو به تنهایی برای ارتقاء و رشد مهارت‌های خلاق بستری مناسب فراهم می‌کند. این فرضیه به وسیله مقیاسx کرنل تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching creative thinking to the adolescents: a research-based approach

نویسنده [English]

  • Jafar Jahaanee
چکیده [English]

To try a research-based approach to teaching creativity, a sample of 115 junior high school students was selected and then went through a program initially designed by Mathew Lippman of the Institute for Teaching Philosophy to Children.
Findings show that teaching with scenario writing approach help with the improvement of creative skills in adolescents. Furthermore, when coupled with research, this teaching method was even more effective in improving the creative skills of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative thinking
  • research based approach
  • Scenario