چاره اندیشی برای «مسئله نابودی انتخاب» در برنامه درسی پست مدرنیسم

نویسنده

چکیده

مسئله انتخاب دانش ارزشمند،که در گذشته بر واقعی بودن و عینی بودن متکی بود، در برنامه درسی پست مدرنیسم نقطه قابل اتکایی ندارد و حول هیچ مرکزی نمی‌گردد. به طور بنیادی‌تر در حوزه برنامه درسی پست مدرن می‌توان از جانشینی اصطلاح «داوری» به جای «انتخاب» دانش ارزشمند سخن گفت. استدلال این است که عصر انتخاب برنامه‌های درسی با گسترش نامحدود دانش، افسانه‌ای شدن علم، تعبیری و تفسیری شدن حقیقت، حاکمیت پول و قدرت و معرفی زبان به عنوان ناخودآگاه به نابودی نزدیک شده است.چنین استدلالی در حوزه تعلیم وتربیت بسیار وسوسه کننده، اما نادرست است. زیرا نابودی انتخاب در برنامه درسی خود با غایت تعلیم وتربیت در تعارض است و تعلیم وتربیت بدون انتخاب و جهت گیری، تقریباً از معنا تهی شده یا حداقل به آنارشی منتهی می‌شود. هرچند برای متخصصان برنامه‌های درسی بسی ساده‌تر است که در مقام داوری برنامه‌های درسی انجام وظیفه کنند و سختی‌های فراوان انتخاب دانش ارزشمند را واگذارند. منظور از انتخاب اخلاقی برنامه‌های درسی، انتخابی است که هماهنگی انسان با غایت‌های نسل بشر، مانند صلح پایدار، حفظ محیط زیست و همزیستی مسالمت آمیز را باعث شود.در این مقاله تعارض موجود بین فرا روایت‌های پست مدرنیستی و غایت‌های اخلاقی بزرگ تحلیل می‌شود. راه حل پیشنهاد شده در این مطالعه این است که با رجوع به غایت‌های اخلاقی بزرگ مانند صلح پایدار، حفظ محیط زیست و عدالت جهانی، که غایت نسل بشر محسوب می‌شوند، بتوان راه حلی برای رشد و تعالی بشری از مسیر آموزش و پرورش گشود.و به غایت‌های بزرگ بشری (و نه منطقه‌ای و محلی) نباید، به عنوان فراروایت‌های بزرگ در برنامه درسی پست مدرن، حمله شود. در اینجا نوعی مسئولیت اخلاقی برای مربیان و متخصصان برنامه درسی در تعهد به غایت‌های اخلاقی و جهان شمول احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solving the problem of choice annihilation in post modern curricula

نویسنده [English]

  • M. Ghaaderee
چکیده [English]

Choosing valuable knowledge in post modern curricula has no point of reference as the word "choice" has been replaced by the word "judgment". As such, it sharply contrasts the very essence of education and its objectives, possibly leading to anarchy. It is much simpler to be the judge of the curricula than to be the selector of valuable knowledge. Valuable knowledge is the knowledge compliant with human ideals such as lasting peace, environmental protection, and peaceful coexistence. The contradictions between these ideals and post modern narratives are discussed in this paper and ways of reaching global justice and lasting peace through education are suggested. Moral obligation to the universal ideals on the behalf of teachers and curriculum planners is necessary if such objectives are to be met.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post modernism
  • curriculum
  • moral goals
  • choice annihilation