بررسی و نقد اخلاق دراندیشه مارتین بوبر

نویسندگان

چکیده

مکتب اگزیستانسیالیسم یکی از مکاتب فلسفی دوران معاصر و جدید است و یکی از نمونه‌های بارز فلسفه اگزیستانس، اگزیستانسیالیسم الهی یا دینی مارتین بوبر آلمانی یهودی است، او از مهم ترین اندیشمندان دینی در قرن بیستم به شمار می‌آید. این مقاله ابتدا انسان شناسی اگزیستانسیالیسم و بوبر را بررسی کرده، سپس درباره فلسفه اخلاق و مقایسه آراء سارتر و آراء بوبر در زمینه معیار ارزشهای اخلاقی، رابطه آزادی و مسئولیت، مسئولیت اخلاقی بحث کرده و در پایان با بیان نقاط قوت و ضعف اخلاق موقعیتی بوبر نتیجه گیری کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical review of ethics in Martin Popper's views

نویسندگان [English]

  • M. Sharafee
  • M. Eemaanee
چکیده [English]

Existentialism, one of the contemporary schools of thought in Philosophy, is championed by the Jewish German philosopher, Martin Popper who is one of the most important thinkers of the 20th century and advocates religious existentialism. In this paper, first the views of both existentialism and those of Popper on human are reviewed, then the concept of philosophy of ethics is explained and the views of Sartre and Popper on criteria for ethical values, the relationship between freedom and responsibility, and moral responsibility are compared. Finally, both the weaknesses and strengths of Popper's views on situational ethics are identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morals
  • situational ethics
  • moral responsibility
  • freedom
  • narrow ridge
  • Good and Evil