فرونسیس و پژوهش در تعلیم و تربیت

نویسنده

چکیده

اهمیت ارسطو برای تعلیم و تربیت موضوع جدیدی نیست. او همچنین بر مباحث اخلاقی در تعلیم و تربیت بسیار تأثیرگذار بوده است. فرونسیس در اخلاق نیکوماخوس مبحث مهمی را تشکیل می‌دهد. مقاله حاضر ابتدا تفاسیر مختلف اصطلاح فرونسیس در اخلاق عملی ارسطو را بررسی و سپس دلالتهای آن را برای پژوهش در تعلیم و تربیت استنتاج کرده است. این مقاله نشان می‌دهد که تفسیر فرونسیس با توجه به عقلانیت، ادراک مبتنی بر موقعیت و منش اخلاقی می‌تواند منشاء پژوهشهای متفاوتی در تعلیم و تربیت باشد. تفسیر فرونسیس در ارتباط با عقلانیت منشاء پژوهشهای مرتبط با بررسی فرایندهای تفکر، استدلال عملی و نیز تعیین میزان تبحر معلمان، تفسیر این واژه با توجه به ادراک مبتنی بر موقعیت، پژوهشهای مربوط به تعیین عوامل دخیل در موقعیت‌های منحصر به فرد در کلاس و تفسیر فرونسیس با توجه به منش اخلاقی منشاء پژوهشهای مربوط به ویژگی‌های معلمان می‌تواند قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phronesis and research in education

نویسنده [English]

  • M. Chenaaree
چکیده [English]

The importance of Aristotle for education is not a new issue. Also Aristotle has effected on ethical issues in education. This article, at first, will examine different interpretations of the term Phronesis, in Aristotle’ practical ethic and then will draw on some implications for researching in education. This article concludes that interpretation of Phronesis with regard to rationality, situational perception and moral character could be a basis for different researches in education. Interpretation of Phronesis dealing with rationality could be a basis for researches about examining thinking processes, practical arguments and also competencies of teachers. Interpretation of this term with regard to situational perception could be a basis for researches about identifying the elements in unique classroom situations and interpretation of Phronesis with regard to moral character could be a basis for researches about teachers’ characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • Phronesis
  • rationality
  • Situational perception
  • Moral character
  • education
  • Research