اثربخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس زیست‌شناسی، روان‌شناسی و فیزیک

نویسندگان

چکیده

نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی _ یادگیری است، که می‌تواند یادگیری معنادار را در فراگیران تسهیل کند. مقاله حاضر بر اساس یافته‌های پژوهشی تدوین شده است که در آن میزان اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در یادگیری دروس زیست شناسی، روانشناسی و فیزیک ارزیابی شد. برای این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 12 کلاس درسی به روش نمونه گیری هدفمند (6کلاس آزمایش و 6کلاس کنترل) انتخاب شدند که در گروه‌های کنترل فراگیران به شیوه مرسوم درس‌های مذکور را یاد گرفتند و در گروه‌های آزمایشی مطالب درسی در قالب نقشه‌های مفهومی به دانش آموزان ارائه شد. همچنین دانش آموزان این کلاس‌ها خود نقشه‌های مفهومی مطالب تدریس شده را تهیه کردند. تأثیر این کاربندی بـر پیشرفت تحصیلی فراگیران در این دروس از طریق آزمون‌های پیشرفت تحصیلی با شاخص‌های مقبول روایی و پایایی اندازه گیری شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روش‌های مرسوم بر نمره‌های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس زیست شناسی و روانشناسی تأثیر مثبتی داشت، اما کاربرد نقشه مفهومی در افزایش نمره‌های درس فیزیک مؤثر واقع نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cocept mapping and its impact on students' acheivement in Biology, Psychology, and Physics

نویسندگان [English]

  • J. Mesraabaadee
  • N. Ostovaar
چکیده [English]

Cocept mapping is a teaching-learning strategy that can help with meaningful learning. To assess the impact of its use in Biology, Psychology, and Physics classes, a sample of 12 classes was selected and then divided into two groups one of whichย learned through concept mapping while the other went through the regular approach to learning. Strudents' achievement in the subject matter was measured using adequately valid and reliable tests. Results show that the impact of concept mapping on learning Biology and Psychology was significant as compared to the regular approach to teaching and learning. The students in Physics usingย this strategy did not show any superiority in achievement in relationship to the other group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sciencs education
  • Concept mapping
  • Meaningful learning
  • Achievement