بررسی مفاهیم صلح وخشونت در سینمای دفاع مقدس

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن سینما، به عنوان تأثیر گذارترین ابزار یادگیری مشاهده‌ای، و انتخاب ژانر دفاع مقدس، به عنوان مهمترین گونه سینمای ملی، مفاهیم صلح و خشونت را بررسی کرده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، دو فیلم از هر دهه (از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تاکنون) که جمعاً شش فیلم را شامل است، برگزیده و توسط سیاهه نشانگان صلح و خشونت پژوهشگر ساخته، محتوای فیلمها را از منظر صلح و خشونت تحلیل کرده است.
نتایج به دست آمده از این پژوهش کیفی نشان دهنده آن است که اغلب فیلمهای دفاع مقدس خشونت راترویج می‌کنند و تعداد انگشت شماری در این میان وجود دارند، که مبلغ صلح هستند. اصولاً فیلمها به جای توجه به جنگ، مقدس، آرمانی و الهی نشان دادن آن، اثرات مخرب جنگ را بر انسانها بررسی می‌کنند و فیلم‌هایی که انسان، روابط انسانی، نوع دوستی و همدلی را چیره بر هر گونه جنگ و دشمنی به تصویر می‌کشند، بیشتر منادی صلح هستند. و فیلمهایی که قصد قهرمان سازی جنگ یا گروه خاصی مثل رزمندگان و دست اندرکاران جنگ را دارند و به بهانه نوع دوستی، به زبان خشونت از آشتی سخن می‌گویند بیشتر مبلغ خشونت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of Iran-Iraq war movies in terms of peace/violence advocacy

نویسندگان [English]

  • F. Mortazavee Ghehee
  • M. Monaadee
چکیده [English]

Cinema could be considered an effective tool in observational learning, regardless of its genera. The war genera, the most significant one in post-revolutionary Iran, could be a tool for advocating both peace and violence. To determine the educational functions of this type of films, a sample of six war movies (two from each decade since the Iran-Iraq war) was selected and then content-analyzed. The instrument used was the researcher constructed Peace and Violence Inventory. The results show that most reviewed movies advocate violence rather than peace, as they are aimed at creating war heroes, depicting war as holy, and glorifying those involved in its machinery. Films exploring the devastation caused by the war, the destruction imposed on humans and their relationships, and the victory of compassion over animosity were in the minority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • Violence
  • War Movies
  • observational learning