چگونگی دگرگونی در رفتارهای اجتماعی مطالعه موردی ترک اعتیاد معتادان به موادِ مُخدر

نویسنده

چکیده

این پژوهش در صدد فهم این نکته بود که چگونه فرد یا افراد جامعه رفتارها یا کُنش‌های روزمره خود را در زمینه‌ای تغییر می‌دهند. به عبارتی، چه می‌شود که برای مثال مُعتاد یا مُعتادان پس از سال‌ها مصرف مواد مُخدر آن را رها کرده و به زندگی طبیعی به مانند دیگران باز می‌گردند. به این دلیل هدفِ پژوهش حاضر بررسی این فرایند با روشی کیفی به کمک مصاحبه‌های عمیق با تعداد معدودی مُعتاد است. پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها این نتیجه به دست آمد که هم مُعتاد شدن و هم ترک آن طی یک فرایندی و مراحلی با نقطه عطفی در هر دو حالت رخ می‌دهد. همان طور که شرایطی در شکل گیری اعتیاد نقش دارند، شرایطی نیز در ترک آن سهیم هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to change social behaviors: a case study of helping drug addicts

نویسنده [English]

  • Morteza Monadi
چکیده [English]

To understand the way by which people in general, and addicts in particular, go about changing their daily habits even after years of being habituated or addicted, a limited number of addicts were interviewed. The content analysis of the responses revealed that both becoming an addict and abandoning addiction have processes of their own and go through stages in which different factors are of different degrees of influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social behavior
  • drug addiction
  • conscience
  • Habitus