ارزشیابی میزان کیفیّت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزشیابی میزان کیفیّت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران بود. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شد و با به‌کارگیری روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 40 مرکز پیش‌دبستانی شهر تهران انتخاب شدند. داده‌های پژوهش به روش‌های مصاحبه و مشاهده از محیط و فضای مراکز و کلاس‌های پیش‌دبستانی جمع‌آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان داد تعامل مربیان با کودکان در مراکز پیش‌دبستانی کیفیّت لازم را ندارند. تنها در بخشی از مراکز پیش دبستانی، نسبت مربی به کودک تناسب لازم را دارد و نیز نسبت تعداد کودکان به کلاس در نیمی از مراکز پیش‌دبستانی از تناسب لازم بهره‌مند بود. مربیان مراکز پیش‌دبستانی در حد متوسط از مهارت‌های مورد نیاز حرفه مربیگری بهره‌مند بودند و بیش از نیمی از مربیان مراکز، آموزش‌های لازم در حوزه تخصصی گذرانده‌اند. همچنین روش‌های یاددهی ـ یادگیری مربیان در مراکز پیش‌دبستانی در حد متوسط کیفیّت لازم را دارند. میان کودکان، مربیان و والدین در حد متوسط تعامل مناسب وجود داشت و کادر آموزشی مراکز به طور متوسط از ویژگی‌های مطلوب و کیفیّت کاری بهره‌مند هستند. محیط فیزیکی مراکز پیش‌دبستانی از نظر سلامت و ایمنی کیفیّت لازم را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quality of Pre-Schools in Tehran

چکیده [English]

To evaluate the conditions governing the Pre-Schools in Tehran, a sample of 40 such educational centers was randomly selected from among all Pre-Schools in different districts of Tehran. The teachers and administrators, along with parents, were interviewed and the centers' physical conditions observed using two specially constructed instruments. The analysis of the collected data show that the quality of teachers-children interaction is not of the desired quality, just as the ratio of children to teacher was inadequate in many of the observed centers. The teachers were not highly skilled in teaching pre-school children and only half of them had passed courses in this area. The methods they used were of medium quality, just as was the interactions between children, teachers, and parents. The physical conditions were sound in terms of students' health and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre
  • School curriculum
  • Evaluation