‌‌‌بررسی کیفیّت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیّت

نویسندگان

چکیده

امروزه مفهوم کیفیّت دغدغه اصلی بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی محسوب می‌شود. در واقع در دنیای رقابتی کنونی سازمان‌ها ناچار هستند برای بقا و نیز ارتقای جایگاه خود شرایطی را فراهم آورند که کسب حداکثر رضایت مشتریان خود را به همراه داشته باشند. در این راستا، مسئولیت دانشگاه‌ها به دلیل نقش حساس آن‌ها در روند تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بیش از گذشته است. در این خصوص، در پژوهش حاضر تلاش شد تا از طریق شناسایی ابعاد کیفیّت فعالیت‌های آموزشی در رشته علوم‌تربیتی دانشگاه کردستان و به کارگیری مدل‌های (QFD) و کانو، راهکارهایی برای ارتقاء آن ارائه شود. در مرحله اول از این پژوهش، انتظارات و ادراکات دانشجویان از کیفیّت رشته علوم تربیتی بر اساس چهار بعد محتوای دوره، ساختار دوره، ویژگی‌های استادان و امکانات دوره، از طریق آزمون ویلکاکسون بررسی و مقایسه شد. نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از کیفیّت رشته علوم تربیتی دانشگاه کردستان در همه ابعاد شکاف منفی و معنا‌دار وجود دارد. در ادامه، شاخص‌های دارای شکاف منفی و معنی‌دار وارد مدل کانو شدند و از طریق آن ده نیاز الزامی، شش نیاز جذاب و شش نیاز تک بعدی شناسایی شدند. در‌نهایت، ده نیاز الزامی مشخص شده در مدل کانو به عنوان ندای مشتری، وارد مدل (QFD) شدند و از این طریق پانزده ویژگی حرفه‌ای برای برآورده کردن این خواسته‌ها شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quality of the field of education at the University of Kordestaan

چکیده [English]

Nowadays, quality is the main concern of many organizations, as they are forced to compete for survival and elevation of their status. Universities are no exception as they play a vital role in socio-cultural and economic development. The field of education is among the key players in these developments and the quality of the education that the universities provide in this field is of utmost importance. To sample this quality and ways of improving it, the expectations and perceptions of students at the University of Kordestaan regarding the quality of the content, structure, teachers, and facilities in the field of education were assessed. Data analysis shows a significant gap between the respondents' expectations and perceptions in all four areas of concern. Based on these findings, ten basic needs and fifteen ways of meeting them were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • field of education
  • Kano model
  • QFD