طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی مقطع دبستان واعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان انجام شد. برای طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء، الگوی راهنمای برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی طراحی و ویژگی‌های عناصر آن بررسی شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد: در طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء، بایدآزمون‌هایی برای سنجش مهارت‌های شنیداری، دیداری وحرکتی دانش‌آموزان به عنوان مهارت پیش نیاز با تأکید بر املاء مقطع دوم دبستان در نظر گرفته شود. از آن جا که یکی از معایب سیستم آموزشی از راه دور ریزش یادگیرندگان است، استفاده ازعناصر موجود در طبیعت و حیوانات، رنگ‌های شاد و روشن، به کار گیری انیمیشن‌های بزرگ، سخنگو، شخصیت‌های کارتونی مورد علاقه کودکان و استفاده از فونت‌های کودک و کتاب، از راهکار‌های جلب انگیزه کودکان دبستانی است. بر اساس یافته ها، طراحی اهداف و نحوه تعیین محتوا باید در راستای برنامه درسی ملّی در قالب کلمه و جمله محور با استفاده از نظرات تهیه محتوای چندرسانه‌ای مایروتلفیق متن و تصویر شونتز و بنرت انجام شود. تعیین روش‌های یاددهی- یادگیری با استفاده از انواع بازی‌ها و تمرین‌های آموزشی از جمله املاء تصویری، گروهی، غلط گیری وتستی مناسب است. مناسب‌ترین راهبردهای ارزشیابی آزمون‌های چند گزینه ای، صحیح و غلط، جورکردنی، کشیدن و انداختن ، ارزشیابی توسط هم کلاسی‌ها است. یافته‌های حاصل از اعتبارسنجی نشان داد که طراحی برنامه از نظر 100% متخصصان مطلوب ( در حد زیاد ) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A computer program for learning to spell Farsi words

چکیده [English]

To design a computer program to help elementary school children learn to spell, initially a number of tests for measuring their auditory, visual, and kinesthetic skills were constructed. Then in order to help with the prevention of user drop out a natural and colorful approach was taken while utilizing animation techniques as well as cartoon characters known to the students so as to help them being further motivated. The goals and content of the program were designed in accordance with the national curriculum emphasizing sentence structure. As for the learning method, different games and exercises including pictorial and multiple choice items were included. The evaluation method was also inclusive of multiple choice tests as well as peer evaluation. An opinion survey of a number of experts indicates that the program is rather well designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design
  • Validation
  • learning program
  • Farsi spelling
  • elementary school