بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (ع)

نویسندگان

چکیده

یکی از اثرات بازی تقویت جسم است که در قرآن نیز نیرومندی جسمانی به عنوان یک امتیاز به شمار رفته است. ائمه معصومین (ع) نیز انجام بازی‌های رزمی و استقامتی را برای تقویت جسم مفید دانسته‌اند. تربیت عقلانی نیز از منظر قرآن و ائمه (ع) جایگاه والایی دارد. بنابراین از دوره کودکی باید به این امر توجه نمود. ارتباط کودک با اسباب بازی‌های متنوع، طبیعت، محیط و موجودات گوناگون در تربیت عقلانی کودک نقش بسزایی دارد و باعث می‌شود در بزرگسالی درست و نادرست را از هم تشخیص دهد. از راه همبازی شدن با کودک نیز می‌توان چگونگی کنترل عواطفی مانند خشم و محبت را به او آموخت. از راه‌های تربیت اخلاقی کودک، سوق دادن او به سوی بازی‌هایی با هدف‌های اخلاقی، تکریم کودک از طریق احترام به حق بازی کردن او و خواندن اشعاری با مضامین اخلاقی در حین بازی با کودک می‌باشد. بازی کودکان اگر به صورت دسته جمعی باشد، آنها را از گوشه‌گیری و انزوا رها کرده، حس مسؤولیت پذیری و همکاری را به آنها می‌آموزد. در قرآن و سیره ائمه (ع) نیز بر اهمیت جمع و جماعت تأکید شده است. ائمه (ع) نیز در امور جمعی شرکت کرده، حتی بازی در جمع کودکان را برخود لازم می‌دانستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of playing in children's education: viewpoints of Quran and Imams

نویسندگان [English]

  • S. Beheshti
  • Y. Manteghi
چکیده [English]

One of the effects of playing is body strength. Quran considers body strength as an advantage. In addition, Imams have believed martial and endurance games to be useful in strengthening the body. Mental education is very important in the viewpoint of Quran and Imams. It therefore should be taken into account during the childhood. Children's relations with various toys, the nature, the environment and different animals have important roles in their mental education. They would as a result be able to distinguish between bad and good during adulthood. A proper way to teach children how to control their childish behavior and angriness is to play purposeful games. Not only children's right to play needs to be respected, they also have be encouraged to play games with moral aims and be presented with moral poets during games. Group games would lead children to be social and to learn responsibility and coordination. Quran and Imams have also emphasized on the importance of social activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Imams
  • education
  • Playing