داوران

نام داور سمت / سازمان
زویا آبام دانشگاه الزهرا
خدیجه ابوالمعالی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد رودهن
بتول احدی دانشیار روان شناسی دانشگاه الزهرا
پروین احمدی عضو هیات علمی / دانشیار دانشگاه الزهرا
غلامعلی احمدی دانشگاه شهید رجایی
مهناز اخوان تفتی
حمیدرضا آراسته
محمد آرمند پژوهشکده
بلال ایزانلو دانشگاه
امیررضا اصنافی دانشگاه شهید بهشتی
افروز افشاری دانشگاه الزهراء
سید محمد رضا امام جمعه دانشگاه تربیت دیبر شهید رجایی تهران
محسن ایمانی تربیت مدرس
فرشته باعزت
ابوالفضل بختیاری
مریم بناهان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا س
نسرین بنکداری
هادی بهرامی احسان دانشگاه تهران
تقی پورابراهیم
مه سیما پورشهریاری Alzahra university
مهرانگیز پیوسته گر
سمیه تاجیک اسماعیلی
رضا جعفری هرندی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمد جوادی پور دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
لیلا چراغ ملایی هیئت علمی دانشگاه الزهرا
منصوره حاج حسینی دانشگاه تهران
افضل السادات حسینی دانشگاه تهران
سیمین حسینیان استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
عباسعلی حسین خانزاده دانشگاه گیلان
سیدعلی حسینی زاده عضو هیأت علمی
ملوک خادمی اشکذری دانشگاه الزهرا
احمد خامسان دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند
سمیه دانشمندی دانشگاه شهید بهشتی
سید موسی دیباج دانشگاه تهران
غلامرضا دهشیری دانشگاه الزهرا
مرضیه دهقانی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران
علی ذکاوتی
رویا راقبیان ---------
رویا رسولی الزهرا
سعید رضایی شریف آبادی
حمید رضائیان هیات علمی
اکبر رهنما دانشگاه شاهد
سید احمد رهنمایی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم
فریبا روایی
فاطمه رئیسی پژوهشکده علوم شناختی
اسماعیل زارعی زوارکی دانشگاه علامه طباطبایی
انسیه زاهدی دانشگاه الزهرا
سیده منور یزدی استاد گروه روان شناسی و سربیر مجله مطالعات روان شناختی/دانشگاه الزهراء
فتانه یزدانی دانشگاه پیام نور شیراز
شقایق زهرایی
فیروزه سپهریان آذر دانشگاه ارومیه
علی ستاری دانشگاه الزهراء
فرهاد سراجی دانشگاه بو علی سینا
اسماعیل سعدی پور (بیابانگرد)
فرزانه سلامی دانشگاه الزهرا
ناصر شیربگی دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
مهرانگیز شعاع کاظمی
زهرا شعبانی دانشگاه
حمید شفیع زاده دانشگاه گرمسار
محسن شکوهی یکتا
غلامرضا شمس دانشگاه شهید بهشتی
کیوان صالحی گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی، عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
سعید صفایی موحد هیات علمی دانشگاه تهران
سیاوش صلواتیان عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما
پروین صمدی دانشگاه الزهرا
آزاده طاولی دانشگاه الزهراء
عفت عباسی هیات علمی دانشگاه خوارزمی
بیژن عبدالهی مدیریت آموزشی، مدیریت، خوارزمی تهران ایران
عباس عبدالهی دانشگاه الزهرا-
فریبا عدلی عضو هیات علمی
مهدی عربزاده
میترا عزتی استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
علیرضا عصاره دانشگاه شهید رجایی
محمد عطاران استاد دانشگاه مالزی
سوسن علیزاده فرد دانشگاه
مجید علی عسگری دانشگاه خوارزمی
باقر غباری بناب
اعظم فرح بیجاری
ابوالفضل قاسم زاده گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سوگند قاسم زاده دانشگاه تهران
یحیی قائدی
عزت اله قدم پور دیار-دانشگاه لرستان
مریم سادات قریشی خوراسگانی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
حسن قلاوندی دانشگاه ارومیه
علیرضا کاکاوند دانشگاه قزوین
محبوبه السادات کدخدایی دانشگاه الزهرا
پروین کدیور دانشگاه خوارزمی
محمد رضا کرامتی دانشگاه تهران
معصومه کربلایی آقا کامران دانشگاه الزهراء(س)
زهرا گویا گروه ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
طیبه ماهروزاده دانشگاه الزهراء (س)
هدی سادات محسنی استادیار- دانشگاه الزهرا
بهرام محسن پور
مریم محسن پور عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
سید نورالدین محمودی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد حسن میرزامحمدی دانشگاه شاهد
سید منصور مرعشی دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا معارفوند فارغ التحصیل دوره دکتری داتشگاه شهید بهشتی
عباس معدن دار دانشگاه لرستان
مرتضی منادی دانشگاه الزهرا(س)
یزدان منصوریان
یزدان منصوریان
مرتضی منطقی دانشگاه خوارزمی
گلنار مهران دانشگاه الزهراء
سید ابوالقاسم مهری نژاد عضوهیئت علمی - دانشگاه الزهرا
زهره موسی زاده استادیار دانشگاه امام صادق
محبوبه موسیوند مدرس و پژوهشگر /دانشگاه الزهرا
محمود نجفی دانشگاه سمنان
افسانه نراقی زاده دانشگاه الزهرا (س)
محسن نظرزاده زارع دانشگاه امام صادق(ع)
زهرا نقش
سولماز نورآبادی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
رقیه نوری پور لیاولی تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
زهرا هاشمی
سهیلا هاشمی مازندران
فاطمه وجدانی دانشگاه شهید بهشتی
مژده وزیری
زهرا ولی زاده دانشگاه تهران