دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1393 (37) 
6. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس وابستگی‌های ارزش خود

صفحه 122-142

10.22051/jontoe.2014.365

میلاد سبزه‌آرای لنگرودی؛ مهدی‌رضا سرافراز؛ نیما قربانی