تبیین فلسفی رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دانش و نقد دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 سردبیر مجله

3 مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین فلسفی رویکرد سندتحول‌بنیادین‌آموزش‌و‌پرورش به دانش و نقد دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت انجام شد. انجام این پژوهش با توجه به اهمیت شناخت رویکرد سند به دانش و ابهاماتی که در سند نسبت به این مسئله وجود دارد، ضروری به نظر می‌رسید. پرسش اصلی این پژوهش: خروجی رویکرد دانش غالب در سند چیست و چه نقدی بر آن وارد است؟ این پژوهش از نوع بنیادی بود و از روش توصیف، تحلیل محتوا، تحلیل انتقادی و استنتاج استفاده شد. ابتدا با استفاده از منابع موجود، رویکردهای دانش و به‌خصوص بعد خروجی و دلالت‌های تربیتی آن‌ها، توصیف شد. سپس با روش تحلیل محتوای کیفی سند تحول بنیادین، به واکاوی مفاهیم، اصطلاحات و ارتباطات بین آن‌ها و استنباط و آشکار کردن رویکردهای نهان در سند پرداخته و این رویکردها نقد شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد غالب دانش در مبانی نظری سند، رویکرد خطی است و در سند‌تحول‌راهبردی و سندبرنامه‌درسی، ترکیب توامان رویکرد خطی و درهم‌تنیده است. این موضوع با مبانی نظری سند ناهم‌خوانی‌ دارد. ضروری است رویکرد غالب با توجه به نقدهای آن، بازبینی شود و ناهماهنگی‌ها در فرایند نوشتن سند آینده برطرف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Explanation of the Fundamental Reform Document of Education (FRDE) in the Islamic Republic of Iran to Knowledge and the Critique of its Significance in Education

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Abbasi 1
  • Tayebeh mahrouzadeh 2
  • Mahdi Sajadi 3
  • fariba adli 4
1 Educational Management, Education and Psychology,Alzahra University, Tehran, Iran
2 Educational Management, Education and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Philosophy of education, Education and psychology,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the philosophical approach of Fundamental Reform Document of Education (FRDE) in the Islamic Republic of Iran to knowledge and critique its implications in education. Considering the importance of recognizing the document's approach to knowledge and the ambiguities in the document regarding this issue, it was necessary to conduct this research. The main question of this study: What is the product of the dominant knowledge approach in the document and what criticism does it have? This research was a fundamental one and used descriptive, content analysis, critical analysis and inference. First, using existing resources, knowledge approaches, and especially their product and their educational implications, were described. Then, by analyzing the qualitative content analysis of FRDE, the concepts, terms, and relationships between them were analyzed and then the document's inaccurate approaches were revealed and criticized. Findings of the research show that the dominant approach in the document's theoretical foundations is linear approach. But in the Strategic Transformation Document and the National Curriculum Document, simultaneous linear and intertwined approaches are considered. This is inconsistent with the theoretical foundations of the document. It is necessary to review the prevailing approach in light of its criticisms and to eliminate the inconsistencies in the process of writing the future document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear
  • Disciplined and Intertwined Knowledge Approaches
  • Knowledge prouduct
  • FRDE