اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

4 دبیر دبیرستان های شهر مهاباد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه‌شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی است. برای نیل به این هدف، از قیاس عملی بازسازی شده فرانکنا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که اهداف غایی رویکرد کلان نگر عبارت‌اند از پرورش فضیلت های اجتماعی و ایجاد انسجام و یکپارچگی گروهی و اهداف واسطه ای آن نیز مشتمل بر حفظ میراث فرهنگی و ارزش‌های مشترک افراد جامعه و پرورش روحیۀ اجتماعی بودن متربیان است. همچنین، اهداف غایی رویکرد خُردنگر عبارت‌اند از پرورش متربیان مستقل و آزاد و پرورش قدرت عقلانی دانش آموزان و هدف واسطه ای آن نیز فراهم آوردن زمینه برای بروز همه ابعاد آزادی است. سرانجام، اهداف غایی رویکرد تلفیقی عبارت‌اند از پرورش روحیه مفاهمه در متربیان و تأکید بر علائق و نیازهای مشترک و اهداف واسطه ای آن نیز مشتمل بر پرورش عقلانیت ارتباطی در مناسبات آموزشی وکسب بینش و نگرش بین الاذهانی در متربیان و فراهم آوردن زمینه برای تعامل‌های همدلانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Goals of social education from the perspectives of three sociological approaches of macro, micro and integrated

نویسندگان [English]

  • edris islami 1
  • Najmeh Ahmadabadi 2
  • azad mohammadi 3
  • Hassan Rashidy 4
1 teacher of university
2 PH.D. student
3 PH.D. student
4 Teacher
چکیده [English]

This paper is an attempt to investigate goals of social education from the perspective of three sociological approaches of macro, micro and integrated. To achieve this goal, Frankna’s reconstructed syllogism is used. The results indicate that the end of macro sociological approach include fostering social virtues and the creation of group integration. The intermediate goals also include the preservation of cultural heritage, shared values of the community and fostering social spirit of the students. Besides, the end of micro sociological approach are to foster the independent, intellectual students and the intermediate goal is preparing situations for the development of all aspects of freedom. Finally, the end of integrated sociological approach are to foster the spirit of understanding in students and to emphasize on shared interests and needs. The intermediate goals also include raising educational communicative rationality in educational relationship and gaining insight and subjective attitude in students and providing circumstances for empathic interactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social education
  • social educational goals
  • macro approach
  • micro approach
  • integrated approach