استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در آموزش- فرصت‌ها و چالش‌ها

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی و نوآوری مقاله حاضر بررسی شبکه‌های اجتماعی مجازی (یکی از ابزارهای وب2) به‌عنوان یک ابزار نوین برای استفاده در امر آموزش و یادگیری بود. این مطالعه از نوع مروری و با استفاده از بررسی سیستماتیک مقالات علمی، بر کارآزمایی تصادفی کنترل شده استوار است که در مجلات معتبر چاپ شده است. در این پژوهش با بررسی پژوهش‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی مجازی در حوزه آموزش و یادگیری استفاده کرده بودند، مشخص شد استفاده از این ابزار می‌تواند به برانگیختن رویکرد تحقیق، تحلیل و خلّاقیّت، قوه قضاوت مستقل و خودآگاهی انتقادی در دانشجویان و در نهایت ایجاد محیط یادگیری ساختن‌گرایانه منجر شود. نتایج حاصل از این مطالعه بیان‌کننده مزایای ساختن‌گرایانه استفاده از این ابزار برای اساتید و یادگیرندگان و همچنین شناسایی چالش‌ها و تهدیدهای پیش روی این حوزه است. در پایان با تحلیل پژوهش‌های مورد مطالعه مؤلّفه‌های اصلی یادگیری 2 که شامل مشارکت، چندرسانه‌ای بودن و یادگیرنده به‌عنوان تولیدکننده دانش است‌ و همچنین محورهای اصلی چالش‌ها و مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش و یادگیری‌ شناسایی و معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Use of Virtual Social Networks in Education:Benefits and Challenges

نویسندگان [English]

  • Leila CheraghMolaei
  • Parvin Kadivar
  • Gholamreza Sarami
چکیده [English]

ICT-based tools and new methods have been introduced into the field of teaching and learning recently. One of these new tools and methods in recent years (2007-2012) which has been known throughout the world and is used in education is Web 2. This paper reviews the main innovations of virtual social networks as a new tool for use in education and learning. The purpose of this article is to review current published research studies focusing on the use of social computing tools in educational uses. The emphasis of this review will be upon empirical findings rather than opinion or theoretical explanations. We summarize the hitherto accumulated state of knowledge concerning social computing tools. This review is organized into three sections that cover the major topics of current research: 1. social computing tools and educational uses, 2. the benefits and opportunities of learning,and 3.barriers and risks to learning. The conclusions generally suggest that learning by Web 2.0 gives rise to innovation in learning in a variety of ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Computing Tools
  • Web2.0
  • Constructivism
  • education