نقش و شکل گیری الگوهای بزرگ در زندگی «من»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

چرا تعدادی از افراد جامعه متفاوت از یکدیگر فکر می کنند, احساس می کنند, و رفتار می کنند؟ پاسخ به این پرسش چندان کار ساده ای نیست و رشته ها و مکاتب فکری و نظریه ها, هر یک در تلاش برای یافتن پاسخی به این پرسش کلیدی بوده اند. هدف مقالۀ حاضر بررسی این موضوع از منظر روانکاوی است.
به کمک اسناد و مُتون علمی موجود در ارتباط با مفهوم سوژه و با روش فراتحلیل (فراسنتز) از نوع کتابخانه ای و با نقد و بررسی آنها در تلاش در فهم موضوع مطرح شده هستیم. به عنوان نتیجه, بر این باوریم که انسانها نسبتا یکسان بدنیا می آیند, ولی محیط های روانی و فرهنگی متفاوت اطراف افراد (نظیر خانواده, مدرسه, شبکۀ همسالان, رسانه ها و جامعه) تعدادی از آنها را فاعل یا به تعبیر ژاک لکان روانکاو فرانسوی به کمک الگوهای بزرگ (A بزرگ) سوژه می سازد و تعدادی را منفعل یا فرد می سازد. به عبارت دیگر, سوژه شدن و منفعل شدن امری اکتسابی یا برساخته ای اجتماعی است, لذا آموختنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and the formation of large patterns in the life of "me"

نویسنده [English]

  • Morteza Monadi
چکیده [English]

Why do some people in the community think, feel and behave differently? The answer to this question is not so simple, and disciplines and schools of thought and theories, each one trying to find the answer to this key question have been. The purpose of this article is to examine this issue from the point of view of psychoanalysis.With the help of the literature and scientific literature available in relation to the concept of the subject and in a meta-analysis (FRA) method, we are librarians and criticize them in an effort to understand the subject matter.As a result, we believe that human beings are born alike, but different psychological and cultural environments around people (such as family, school, peer network, media, and society) are some of them as subject or as Jacques Lacan, French psychoanalyst With the help of large patterns (A large) it makes a subject and makes a number passive or individual. In other words, subjectivity and passivity are socially acquired or constructed, so it is learned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjects
  • socially based
  • education
  • mental health and psychoanalysis