تبیین پیامد‌های جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش به تبیین و بررسی پیامد‌های جهانی شدن اقتصاد بر اهداف آموزش و پرورش ایران با تأکید بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه اقدام کرد. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی بود. برای گردآوری داده‌‌های لازم برای پاسخگویی به سؤال‌‌های پژوهش کلیه منابع و مراجع مرتبط، با استفاده از فرم گردآوری داده‌‌ها و یافته‌‌ها به شیوه کیفی تحلیل شد. یافته‌‌های به دست آمده در پیامد‌های جهانی شدن اقتصادی برای اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه آموزش و پرورش ایران مواردی چون: تغییر رویکرد‌های آموزشی با توجه به جهانی شدن اقتصادی، متناسب کردن کارکرد‌های نظام آموزشی و بازار کار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش‌‌های علمی، گسترش آموزش‌‌های فنی و حرفه‌ای و توجه به ارتباط بین تحصیل با شرایط واقعی دنیای کار، افزایش ارتباطات تجاری و آموزش زبان، فرآیند یادگیری دانش و کاربردی کردن آن در جامعه است. نتایج این پژوهش مرتبط با اهداف مصوب آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش از جمله داشتن اطلاعات کافی در حوزه‌‌های مختلف علوم طبیعی، اجتماعی، انسانی، آشنایی با زبان خارجی برای ارتباط با دیگران، مهارت استفاده از ابزار‌های جدید ارتباطی برای کسب اطلاعات صحیح‌، کسب مهارت‌‌های لازم برای زندگی و کار و تحصیلات بالاتر، به خدمت گرفتن فناوری‌‌های مناسب در علوم و انجام‌دادن کار‌ها، انتخاب شغل با توجه به توانایی‌‌های خود و نیاز جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The economic globalization and its impact on Iranian high school education

نویسندگان [English]

  • sadrollah Khoshqadam khu
  • Saheb Mousavi
  • rohollah Shahabi
  • Mehdi SobhaniNejad
چکیده [English]

Abstracts
The impact of economic globalization on Iranian education, and especially on its scientific and educational objectives in the high school curriculum, was assessed through the analysis of the available documents. The results indicate that the educational approaches need to be altered in order to increase the compatibility of educational products and the needs of the job market. Furthermore, the use of information and communication technologies, as well as vocational and language training programs need to be expanded. These findings go along with the already ratified objectives for the high school curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs; psychometric indices; explorative factor analysis; confirmatory factor analysis