نگاه نوین به تربیت هنری و زیبایی شناختی بر اساس نگرش اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش پیش رو در پی تأمین این هدف بوده که ضمن بررسی دلالت آراء فیلسوفان اسلامی بر تربیت هنری و زیبایی-شناختی و نیز شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم و شیوه‌های هنری و زیبایی‌شناسانه قرآنی، نگاهی نو به تربیت هنری و زیبایی‌شناختی بنابر دیدگاه اسلامی ارائه کند. برای رسیدن به هدف مذکور، در این پژوهش به بررسی تعاریف رایج تربیت هنری و زیبایی‌شناختی، دلالت آراء فیلسوفان اسلامی بر تربیت هنری و زیبایی‌شناختی، شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم و شیوه‌های هنری و زیبایی‌شناسانه قرآنی پرداخته شده و سپس ارتباط میان این شبکه مفهومی با تربیت هنری و زیبایی-شناختی برآمده از آراء فیلسوفان اسلامی روشن گشته است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی محتوای متن استفاده شده و یافته‌های پژوهش توسط صاحب‌نظران به کمک اجرای پرسشنامه اعتباریابی شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در نظام زیبایی‌شناختی قرآن، بحث زیبایی‌های حقیقی و نیز زیبایی‌های مجازی مطرح است که برای تشخیص این دو از هم نیازمند تقوا هستیم. تقوا زمینه شناخت عوامل زیبانمایی و نیز عوامل بازداری از آن‌ها را فراهم می‌کند. تقوا موجب توجه به موقعیت خطرناک زیبانمایی‌ها و عدم غفلت از آن‌ها نیز می‌گردد که از طریق تذکر بدست می‌آید. این توجه و تذکر مطابق دیدگاه ملاصدرا می‌تواند از طریق عشق فراهم گردد که در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های هنری است و در نهایت با انتقال فرد از عشق مجازی نفسانی به عشق حقیقی الهی، درک حضور مستمر حق تعالی و تقوا را در پی خواهد داشت که همان هدف اصلی تعلیم و تربیت اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New look to artistic and aesthetic education based on the Islamic attitude

نویسندگان [English]

  • S.Elham Aghaie 1
  • Ensieh Zahedi 2
چکیده [English]

In this research, conventional definitions of art and aesthetic education, Implication of Islamic philosophers ideas on art art and aesthetic education, system of Qur'anic aesthetic and art and aesthetic styles of the holy Qur'an has been studied. Then the relation between the system of Qur'anic aesthetic and artistic and aesthetic education based on ideas of Islamic philosophers has been studied. Finally, a new look on art and aesthetic education, according to the Islamic view has been presented. The findings of this research suggest that in the aesthetic system of the Quran, we see the true beauty and the virtual beauty so we need to Piety for distinguish between the two. Piety has been caused the recognition of the virtual beauty factors and inhibition factors of them. Piety has been caused the attention to the dangerous situation of virtual beauties also that be obtained through the hint. This hint can be provided through the love, according to Mulla Sadra's point of view which is in direct contact with art activities. And finally, it can be moved the person from sensual virtual love to God love. It has been caused the understanding of the constant presence of God and piety. So that is the main objective of Islamic Education.In this study,to meet these objectives, it has been used description- analysis method for content of the text and then findings of the research was validated by experts with assist of questionnaire implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic and artistic education
  • New look to the definition of education
  • Islamic attitude