دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازنمایی شاخص‌های تفکر مستقل در برنامه درسی دانش‌آموزان دوره ‏متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

10.22051/jontoe.2020.29205.2892

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ الهه حجازی؛ کیوان صالحی


2. سنتز یک الگوی برنامه درسی کارآفرینی در رشته علوم تربیتی مبتنی بر شبکه تارعنکبوتی اکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22051/jontoe.2020.31758.3069

داود باوفا؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ رضا محمدکاظمی


3. رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری مراکز پیش از دبستان مبتنی بر اکرز (ECERS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22051/jontoe.2020.20223.2316

فرحناز نژاد غفوری؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم طلائی


4. بررسی میزان شناخت والدین از قابلیت های روانشناختی و فیزیکی فرزندان 3 تا 6 سال براساس برنامه کودک شو شبکه نسیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22051/jontoe.2021.32048.3082

یوسف گرجی؛ زهرا مظاهری


5. مدرسه‌ای برای کودکان: مطالعه پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22051/jontoe.2021.27899.2811

امیر عابدی قادی؛ کیوان صالحی


6. معناشناسی قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی : تحلیلی پدیدارشناسانه از تجارب دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22051/jontoe.2021.29457.2911

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


7. طراحی الگوی برنامه‌درسی ویژه‌ مهاجرین افغان در نظام آموزش عمومی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22051/jontoe.2021.30699.2998

صادق موسوی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمود حقانی؛ سعید صفایی موحد


8. شناسایی عوامل مؤثر بر رهبری حکمت محور در مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22051/jontoe.2021.29842.2942

نیره رحمانی


9. اثربخشی زمینۀ محیطی از دیدگاه بوم‌شناختی بر رشد حرکتی و خلاقیت کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22051/jontoe.2021.31695.3063

محمد تقی اقدسی؛ زهرا فتحی رضائی؛ کوثر عباس‌پور


10. تبیین علّی سرزندگی تحصیلی بر اساس تعامل معلّم- دانش‌آموز ، خودکارآمدی و امید تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.31522.3052

ابوالفضل فرید؛ توحید اشرف زاده


11. اثربخشی آموزش روش مونته سوری بر کارکردهای عصب - روان شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال های یادگیری غیرکلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.33510.3165

سعید آرمون؛ علی قره داغی؛ شهرام واحدی


12. واکاوی پیشران‌های کلیدی تبیین‌کنندة مسئولیت‌پذیری اجتماعی در نظام آموزش و پرورش با رویکرد سناریونویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.33485.3162

گل بهار پورانجنار؛ حبیب الله سالارزهی؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی


13. مطالعۀ کیفی فرایندهای جذب و ماندگاری نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش مناطق کم برخوردار (مطالعۀ موردی استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.33563.3170

امجد کاظمی؛ ناصر شیربگی؛ امجد زبردست


14. تحلیل و نقد مبانی رویکرد «آموزش درباره ی دین» در مقابل «آموزش دین» با تاکید بر مدل تربیت دینی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.33517.3166

امین افضلی گروه؛ محسن ایمانی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده


15. بررسی تأثیر مدل مشاوره مدرسه مبتنی بر توانمندی‌ها بر رشد مسیر شغلی و بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.13056.1587

محمد رنجبر؛ احمد صادقی


16. تأثیر بهترین اهداف شخصی و یادگیری اجتماعی-هیجانی بر التزام تحصیلی از طریق واسطه گری سرزندگی تحصیلی: تدوین و ارائه یک مدل ساختاری در نوجوانان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.22051/jontoe.2021.31205.3036

کامیار عظیمی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مرتضی امیدیان


17. مقایسه‌ی انگیزش پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر مقاطع مختلف شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22051/jontoe.2021.15224.1789

فرشته نیک سیرت؛ ملوک خادمی اشکذری


18. شناسایی عوامل مرتبط با دانشگاه نوآور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jontoe.2021.33733.3181

شیوا جوانمردی؛ عباس عباس پور


19. واکاوی دلایل و پیامدهای ناشی از سکوت دانشجویان در کلاس درس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.34868.3262

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محسن نظرزاده زارع؛ مریم حیدری


20. طراحی بسته آموزشی خوش‌بینی تحصیلی دانشجویان بر اساس نظریه شانن‌موران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.32334.3098

سیده فاطمه حسینی؛ لیلا طالب زاده شوشتری؛ احمد خامسان


تحقیق کمی

21. رابطه دل‌بستگی به والدین و همسالان با بلوغ اجتماعی نوجوانان؛ بررسی نقش میانجی دل‌بستگی به همسالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.29351.2900

معصومه شکرالله زاده؛ پریسا سادات سید موسوی؛ علی زاده محمدی؛ غفار نصیری هانیس؛ مریم مهدی عراقی


مقاله پژوهشی

22. طراحی برنامه درسی آموزش شایستگی‌های معلم عشایر کوچنده برای دانشجو معلمان سهمیه عشایری دانشگاه فرهنگیان- رویکرد دیکوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.33666.3176

مریم شفیعی سروستانی؛ یعقوب رحیمی پردنجانی؛ جعفر جهانی؛ مهدی محمدی


23. تأثیر آموزش مبتنی بر جستجوگری وب برانگیزش پیشرفت و یادگیری دانش آموزان مدارس چندپایه در درس علوم تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.34338.3227

افسانه حمزه ئی؛ محسن باقری؛ عبداله بخشعلی


تحقیق کیفی

25. بررسی ادراک نحوه انتصاب و آماده سازی مدیران: مورد مطالعه مناطق اورامانات استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.34336.3226

امید نصرتی کلاوه؛ امجد زبردست؛ جمالـ سلیمی