دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازنمایی شاخص‌های تفکر مستقل در برنامه درسی دانش‌آموزان دوره ‏متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

10.22051/jontoe.2020.29205.2892

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ الهه حجازی؛ کیوان صالحی


2. بررسی میزان شناخت والدین از قابلیت های روانشناختی و فیزیکی فرزندان 3 تا 6 سال براساس برنامه کودک شو شبکه نسیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22051/jontoe.2021.32048.3082

یوسف گرجی؛ زهرا مظاهری


3. مدرسه‌ای برای کودکان: مطالعه پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22051/jontoe.2021.27899.2811

امیر عابدی قادی؛ کیوان صالحی


4. طراحی الگوی برنامه‌درسی ویژه‌ مهاجرین افغان در نظام آموزش عمومی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22051/jontoe.2021.30699.2998

صادق موسوی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمود حقانی؛ سعید صفایی موحد


5. واکاوی پیشران‌های کلیدی تبیین‌کنندة مسئولیت‌پذیری اجتماعی در نظام آموزش و پرورش با رویکرد سناریونویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.33485.3162

گل بهار پورانجنار؛ حبیب الله سالارزهی؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی


6. مطالعۀ کیفی فرایندهای جذب و ماندگاری نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش مناطق کم برخوردار (مطالعۀ موردی استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.33563.3170

امجد کاظمی؛ ناصر شیربگی؛ امجد زبردست


7. تحلیل و نقد مبانی رویکرد «آموزش درباره ی دین» در مقابل «آموزش دین» با تاکید بر مدل تربیت دینی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22051/jontoe.2021.33517.3166

امین افضلی گروه؛ محسن ایمانی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده


8. شناسایی عوامل مرتبط با دانشگاه نوآور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22051/jontoe.2021.33733.3181

شیوا جوانمردی؛ عباس عباس پور


9. واکاوی دلایل و پیامدهای ناشی از سکوت دانشجویان در کلاس درس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.34868.3262

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محسن نظرزاده زارع؛ مریم حیدری


10. طراحی بسته آموزشی خوش‌بینی تحصیلی دانشجویان بر اساس نظریه شانن‌موران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.32334.3098

سیده فاطمه حسینی؛ لیلا طالب زاده شوشتری؛ احمد خامسان


11. طراحی برنامه درسی آموزش شایستگی‌های معلم عشایر کوچنده برای دانشجو معلمان سهمیه عشایری دانشگاه فرهنگیان- رویکرد دیکوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.33666.3176

مریم شفیعی سروستانی؛ یعقوب رحیمی پردنجانی؛ جعفر جهانی؛ مهدی محمدی


12. تأثیر آموزش مبتنی بر جستجوگری وب برانگیزش پیشرفت و یادگیری دانش آموزان مدارس چندپایه در درس علوم تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.34338.3227

افسانه حمزه ئی؛ محسن باقری؛ عبداله بخشعلی


تحقیق کیفی

13. بررسی ادراک نحوه انتصاب و آماده سازی مدیران: مورد مطالعه مناطق اورامانات استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.34336.3226

امید نصرتی کلاوه؛ امجد زبردست؛ جمالـ سلیمی


مقاله پژوهشی

14. بررسی کج‌فهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین معلمان پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22051/jontoe.2021.34064.3212

سهراب عظیم پور؛ حسین واحدی؛ صمد حسینی صدر


15. واکاوی مؤلفه های فلسفه میان فرهنگی در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22051/jontoe.2021.35651.3306

فهیمه نصیری؛ طیبه ماهروزاده؛ مریم بناهان


16. الگوی آموزش مبتنی بر مفهوم ریزوماتیک و تأثیر آن بر تفکر خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22051/jontoe.2021.25369.2593

عابدین دارابی عمارتی؛ جعفر جهانی؛ رحمت اله مرزوقی؛ مریم شفیعی سرورستانی


17. تبیین عوامل موثر بر پایستگی تحصیلی از طریق واسطه گری شکفتگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.22051/jontoe.2022.37086.3395

سید فرخ رضوی مطلق؛ فرح نادری؛ فاطمه سادات مرعشیان؛ فریبا زرگر شیرازی