تعداد مقالات: 442
1. تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-1

10.22051/jontoe.2011.132

اکبر سلطانی؛ سید داوود حسینی نسب


5. بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 5-5

10.22051/jontoe.2011.136

جلال جبل عاملی؛ حمید رضا خسروی تاج؛ احمد عابدی


6. ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-6

10.22051/jontoe.2011.137

عباس ابوالقاسمی؛ حسن رضایی جمالویی؛ رعنا حرفتی


11. رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 83-106

10.22051/jontoe.2011.142

حمید عبدی؛ احمدرضا نصر؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مهدی ربیعی


13. پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 129-146

10.22051/jontoe.2011.144

محسن شکوهی یکتا؛ نیره زمانی؛ سحرانه جوادی آسایش


14. بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 147-175

10.22051/jontoe.2011.145

افضل السادات حسینی؛ افضل السادات حسینی؛ سید حسام حسینی


16. مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-48

10.22051/jontoe.2011.147

سیروس قنبری؛ یحیی معروفی؛ یاور فاتحی


17. بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 49-64

10.22051/jontoe.2011.148

مهناز بابایی؛ منور یزدی؛ منور یزدی؛ سیمین حسینیان


18. پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-86

10.22051/jontoe.2011.149

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ وحیده عبداللهی عدلی انصار؛ پروانه علائی


19. طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-110

10.22051/jontoe.2011.150

فروزان ضرابیان؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا صرمدی؛ مهران فرج اللهی


22. نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-28

10.22051/jontoe.2012.153

عباس ابوالقاسمی؛ محمد نظری؛ عادل زاهد؛ محمد نریمانی


23. ارزشیابی میزان کیفیّت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 29-58

10.22051/jontoe.2012.154

کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی؛ پریناز پورعلی