موضوعات = روانشناسی تربیتی
تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مهارت زندگی مبتنی بر خرد در شاهنامه فردوسی و اثربخشی آن بر معناداری زندگی، هوش بین‎فردی و تنظیم هیجان در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22051/jontoe.2023.44139.3801

فضل الله حسنوند؛ کامران شیوندی چلیچه؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر سرمایه روان‌شناختی بر مولفه‌های سرمایه روانشناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان نوجوان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22051/jontoe.2023.43283.3756

فاطمه سادات حسینی؛ یاسر مدنی؛ عباس جواهری؛ روح اله دهقانی بنادکی


ارائه ی الگوی هوش موفق بر پایه ی هوش معنوی با نقش میانجی نظم جویی شناختی هیجان

دوره 19، شماره 4، دی 1402، صفحه 249-267

10.22051/jontoe.2022.37980.3433

صادق اردونی؛ قاسم آهی؛ فاطمه شهابی زاده؛ تکتم سادات طباطبایی