موضوعات = علوم تربیتی
مبانی و اصول تربیت عقلانی بر مبنای عقلانیت ارتباطی در اندیشه هابرماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22051/jontoe.2022.38361.3461

اکرم لطفی زاده؛ رضا علی نوروزی؛ رضا محمدی چابکی


طراحی و اعتباریابی الگوی سواد دیجیتال برای معلمان استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22051/jontoe.2023.42945.3742

صادق حامدی نسب؛ سمیه گلکاری؛ محسن آیتی؛ محمدعلی رستمی نژاد


شناسایی مرزهای حرفه‌ای در روابط بین استاد و دانشجو در بستر دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22051/jontoe.2023.42958.3745

نگار محمدی؛ کیومرث عزیزملایری؛ محسن نظرزاده زارع


تاثیر اتاق فرار آموزشی بر خلاقیت و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22051/jontoe.2023.43501.3771

رحیم مرادی؛ معصومه سادات ابطحی؛ مجتبی کریمیان


طراحی الگوی برنامه‌درسی ویژه مهاجرین افغان در نظام آموزش عمومی کشور

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 29-52

10.22051/jontoe.2021.30699.2998

صادق موسوی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محمود حقانی؛ سعید صفایی موحد


طراحی بستۀ آموزشی خوش‌بینی تحصیلی دانشجویان بر اساس نظریۀ شانن‌موران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 7-32

10.22051/jontoe.2021.32334.3098

سیده فاطمه حسینی؛ لیلا طالب زاده شوشتری؛ احمد خامسان