کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 14
2. پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 219-246

10.22051/jontoe.2018.17770.1992

آزاده مرادی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ محمدرضا یوسف زاده


4. رابطه بین خلّاقیت و راهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی در دانشجویان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-58

10.22051/jontoe.2016.2545

حدیث چراغیان؛ ناصر حیدری؛ نازنین آریا؛ عاطفه امرایی


5. سبک‌های شوخ‌طبعی، هوش هیجانی و کفایت اجتماعی در دانشجویان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-108

10.22051/jontoe.2016.2547

حمیده قنبری؛ مه سیما پورشهریاری


6. ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 143-156

10.22051/jontoe.2016.2550

نوشین پردلان؛ مرجان علیزاده؛ صدف خلیجیان؛ شهربانو یزدانی


11. رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 95-113

10.22051/jontoe.2011.164

ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ منور یزدی؛ مریم کشاورز سرقین


12. رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 83-106

10.22051/jontoe.2011.142

حمید عبدی؛ احمدرضا نصر؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مهدی ربیعی


14. بررسی نظرات دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به ملاک های ارزش یابی عملکرد اساتید

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 51-72

10.22051/jontoe.2007.302

مهناز اخوان تفتی؛ فاطمه حاجی موسایی