کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 22
تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 183-200

10.22051/jontoe.2016.2552

حکیمه السادات شریف زاده؛ فرشته باعزت؛ حمیده جلالیان راد


اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 9-26

10.22051/jontoe.2016.2268

سیمین حسینیان؛ محمدرضا بهرنگی؛ سوگند قاسم زاده؛ طیبه تازیکی


رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 3، مهر 1391، صفحه 31-50

10.22051/jontoe.2012.260

مریم مهدوی غروی؛ معصومه خسروی؛ مسعود نجفی


بررسی تاثیر روش تدریس هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 3، مهر 1391، صفحه 107-126

10.22051/jontoe.2012.264

محمد جواد لیاقتدار؛ نسیم سلیمانی؛ سعید صدر ارحامی


نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی

دوره 7، شماره 4، دی 1390، صفحه 115-138

10.22051/jontoe.2011.165

حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ ستاره موسوی؛ فاطمه علی بخشی


پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 65-86

10.22051/jontoe.2011.149

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ وحیده عبداللهی عدلی انصار؛ پروانه علائی


تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی

دوره 6، شماره 2، تیر 1389، صفحه 75-90

10.22051/jontoe.2010.204

پیمان یارمحمدزاده؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ راضیه آقابابایی؛ محبوبه جمشیدی کوهساری