کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه مدل علّی رابطه سرزندگی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی‌گر‌ خود کارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه دوم

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 251-282

10.22051/jontoe.2020.23744.2473

محمد اسماعیل زاده آشینی؛ یاسر گراوند؛ رضا منصوری کریانی؛ علیرضا حاجی یخچالی