کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 8
2. سنجش نخستین سطح از تفکر انتقادی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی: "بیان کردن به شکل دیگر"

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-70

10.22051/jontoe.2019.26372.2677

زهرا مرادی نجف آبادی؛ مریم محسن پور؛ علیرضا کیامنش


3. شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-105

10.22051/jontoe.2019.17657.1987

انسیه مهدوی؛ پروین احمدی؛ افسانه نراقی زاده


5. تبیین جایگاه خلّاقیّت در اندیشه‌های تربیتی پست مدرنیسم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-22

10.22051/jontoe.2010.216

سمانه خلیلی؛ افضل السادات حسینی


6. تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-90

10.22051/jontoe.2010.204

پیمان یارمحمدزاده؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ راضیه آقابابایی؛ محبوبه جمشیدی کوهساری


8. تبیین عناصر بنیادی پرورش تفکر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 41-60

10.22051/jontoe.2007.311

بابک شمشیری