نویسنده = محمد حسن مبارکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان خلّاقیّت در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-92

10.22051/jontoe.2014.356

محمد حسن مبارکی؛ عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ محمد مهدی مردانشاهی