نویسنده = عباس ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 5
1. نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-28

10.22051/jontoe.2012.153

عباس ابوالقاسمی؛ محمد نظری؛ عادل زاهد؛ محمد نریمانی


2. ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-6

10.22051/jontoe.2011.137

عباس ابوالقاسمی؛ حسن رضایی جمالویی؛ رعنا حرفتی


5. بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی- هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی

دوره 2، شماره 1، بهار 1385، صفحه 123-137

10.22051/jontoe.2006.288

عباس ابوالقاسمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ آذر کیامرثی؛ فریبرز درتاج